Helse og adferdsundersøkelse for Rhodesian Ridgeback

NRRK har i samarbeid med Norges Veterinærhøgskole og NKK utarbeidet en helse og adferdsundersøkelse for Rhodesian Ridgeback.

Målet med undersøkelsen er å utarbeide en oversikt over rasens helse og adferd, slik at vi i framtiden kan legge til rette for best mulig helse, adferd og velferd for våre hunder. Undersøkelsen er web-basert og vi håper at så mange mulig bidrar slik at vi sammen kan samle inn viktig informasjon om rasen vår.

Registrer hunden(e) her

Husk!
Ikke glem og registrer hunder som døde nylig. Disse hundene er viktige med tanke på informasjon om sykdom og dødsårsak.
Kartleggingsprosjekt for å unngå døvhet

NRRK starter et kartleggingsprosjekt for å unngå døvhet hos framtidige RR.

Mvh. Styret og AK


Les mer

Ekstraordinært årsmøte

Vi innkaller til ekstraordinært årsmøte i Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb.
Innkalling med stemmeseddel er sendt alle medlemmer pr. post.


Bli medlem
Kontakt