Årsmøtet 2016

Styret og valgkomiteen vil minne om at fristen for innsendelse av forslag på kandidater til verv og forslag til saker på årsmøtet må være oss ihende innen 1. februar 2016
Oversikt over kandidater som er på valg finner dere i siste utgave av RR-bladet.
Forslag på kandidater sendes til: valgkomite@rhodesianridgeback.no.
Forslag til styret sendes til: rhodesian.ridgeback@klubb.nkk.no

Husk at de som foreslås må være spurt på forhånd og ha sagt ja til å stille til valg!
HØRINGER FRA NKK

Endringer av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett

Se vedlagt høringsbrev og høringsnotat vedrørende endring av NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.
Innspill i forbindelse med denne høringen må være styret i hende innen 20. april 2016

Instruktørutdannelse Trinn 1

NKKs utdanningsplan for instruktørutdannelsen Trinn 1 skal revideres.
Vedlagt finnes forslag til ny utdanningsplan Nytt fra NKK
Tilbakemelding med konkrete forslag til endringer må være styret i hende innen 15. mars 2016

RR-kalenderen 2016

Kalenderen kommer for salg i slutten av november!
Kan bestilles gjennom RR-boden allerede nå.
150 kr per stk.
(125 kr, om du bestiller 3 stk eller flere)

Vinnerlister

Vinnerlistene for bruks er oppdatert 17.01.16

Les mer