Helse og adferdsundersøkelse for Rhodesian Ridgeback

NRRK har i samarbeid med Norges Veterinærhøgskole og NKK utarbeidet en helse og adferdsundersøkelse for Rhodesian Ridgeback.

Målet med undersøkelsen er å utarbeide en oversikt over rasens helse og adferd, slik at vi i framtiden kan legge til rette for best mulig helse, adferd og velferd for våre hunder. Undersøkelsen er web-basert og vi håper at så mange mulig bidrar slik at vi sammen kan samle inn viktig informasjon om rasen vår.

Registrer hunden(e) her

Husk!
Ikke glem og registrer hunder som døde nylig. Disse hundene er viktige med tanke på informasjon om sykdom og dødsårsak.
Til alle medlemmer i Norsk Rhodesian Ridgeback klubb

Interim valgkomiteen ønsker forslag til kandidater til ny valgkomite og revisor til klubben.
Er du/eller vet du om noen, som vil være med å gjøre en god jobb for klubben?
Forslag må være interim valgkomiteen i hende innen 25.juli 2014.

Forslag sendes til: valgkomite@rhodesianridgeback.no
Tlf: Leder Kristin Tingsrud 41 02 69 80

Invitasjon til lille RR-spesialen

Årets lille RR-spesial vil avholdes på Drammen Travbane 23.august

Les mer

Bli medlem
Kontakt