Invitasjon til "Lille spesialen"

Vi inviterer til vår "Lille spesial" i september
Invitasjon - Norsk versjon

We invite you to our Breed speciality in September
Invite - English version

Allsidighetscupen

Vi beklager at de første resultatene i Allsidighetscup'n er feil. Dette pga. feil poengsummer fra utstilling.

Hilsen styret i NRRK

Se resultatet av Allsidighetscupen her


Bli medlem i NKK

Helse og adferds-undersøkelse for Rhodesian Ridgeback

NRRK har i samarbeid med Norges Veterinærhøgskole og NKK utarbeidet en helse og adferdsundersøkelse for Rhodesian Ridgeback.

Målet med undersøkelsen er å utarbeide en oversikt over rasens helse og adferd, slik at vi i framtiden kan legge til rette for best mulig helse, adferd og velferd for våre hunder. Undersøkelsen er web-basert og vi håper at så mange mulig bidrar slik at vi sammen kan samle inn viktig informasjon om rasen vår.

Registrer hunden(e) her

Husk!
Ikke glem å registrer hunder som døde nylig. Disse hundene er viktige med tanke på informasjon om sykdom og dødsårsak.