Forside

 

 

 

25.04.2017

 

Nye oppdatteringer på EOAD. Link her

18.04.2017

 

Høring fra NKK ang NKK`s Disiplinærsystem. Svar frist til Styret 23.05.2017 Link her

18.04.2017

 

Forespørselhøring fra NKK knyttet til bruk av elektroniske kritikker mv på utstillinger i regi av klubber og forbund svarfrist til Styret 23.05.2017 Link her

14.04.2017

 

Oppdatert liste over EOAD testede hunder. Link her

28.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2017

 

Oppdatert liste over EOAD testede hunder. Link her

27.02.2017

 

Nyheter fra NKK (Høring – registrering av alvorlig arvelig sykdom i Dogweb)

Send svar til styret innen 18.04.2017

12.02.2017

 

Ny oppdatering på omplassering....OMPLASSERT :-)

31,01,2017

 

Nå kan du verve dine valpekjøpere i NKK.........Link her

18.01.2017

 

Oppdatert liste over EOAD testede hunder. Link her

02.01.2017

 

Norsk Rhodesian Ridgeback klubb ønsker alle medlemmer et godt nytt Ridgeback år. Husk at klubben blir ikke bedre enn det medlemmene gjør den til :-) Har du noe å bidra med så er du hjertelig velkommen. Engasjemang skaper klubben, aktivitetene og RR-bladet.

01.01.2017

 

Oppdateringer av vinnerlistene

30.11.2016

 

Utlysnign fra NKK

22.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2016

 

Nye oppdateringer på EOAD listen

Frist for innsending til RR- blad nr 2 er 30.mai 2017

Har du innspill til klubbens hjemmeside, ta kontakt med webmaster

 

Nytt styremøte 18.april