Anatomi

Anatomi


Noen uttrykk i forbindelse med hundens anatomi og utstilling:


Krysset: består av korsben, bekkenet, tilhørende muskulatur og bånd.


Karpelend: en lendbue som er mer konveks enn ønskelig for rasen.


Avfallende kryss: Kryssets helningsvinkel i forhold til horisontalplanet er for stor.


Et avfallende kryss eller karpelend vil som regel vise seg i: Konveks overlinje. Hunden blir understilt - overvinklet bakpart


Ustabile bevegelser, henter steget langt framme - "overreaching", dårlig fraspark. Også ustabil sett bakfra - i blant kryssende bakbensbevegelser. Energikrevende. Økt risiko for skader/forkalkninger i lenden og overgangen lend/korsben samt for skader i knær og has.


Stopp: Overgangsstedet mellom hjerneskalle og snuteparti.


Brystdybden: Avstanden fra manken til brystbenet.


Svak mellomhånd: Vinkelen i håndleddet er for liten.


Hasetrang: Avstanden mellom hasene sett bakfra er for liten.


Steil skulder: Skulderbladet er mer vertikalt plassert i forhold til horisontalplanet.


Skuldervinkel: Vinkelen mellom skulderblad og overarm


En steil og fremskutt skulder vil som regel vise seg i:

Forkortet halslinje

Overgangen mellom manke/rygg blir utvisket

Overgangen mellom hals og manke blir mer markert

Skuldervinkelen blir mer åpen

Hundens forbensbevegelser blir ikke tilstrekkelig effektive, men ofte støtende og korte

Skulder og albue vil som oftest ikke få den nødvendige støtten som kreves for faste forbensbevegelser

Passgang: Forben og bakben på samme side føres fremover samtidig


Bilde og tekst er utarbeidet av Hanne Neergaard.

Video er hentet fra Veterinary Medicine