Styret

Nestleder

 

Lisbeth Endresen

 

Styremedlem

 

Torhild Magne

 

Varamedlem

 

 

 

Varamedlem

 

Tove-Mette Brennhaug

De tillitsvalgte i klubbens styret velges av Årsmøtet.

 

Ønsker du kontakt med styret i NRRK, send en mail til:

styret@rhodesianridgeback.no

 

Betalingsinfo til Norsk Rhodesian Ridgeback klubb er :

 

Bank konto: 0530 26 75130

IBAN NO35 0530 2675 130

BIC-adresse DNBANOKKXXX

VIPPS: 76255

 

Org nr 984938195

 

Styret i Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb 2018-2019

Leder

 

Hege Nordeng

 

Styremedlem

 

Rita Aass

 

Styremedlem

 

Caroline Gustavson

 

Styremedlem

 

Marianne Dunseth Lund