Styret
 
 
 

STYRET

Nestleder


Lisbeth Endresen


Styremedlem


Torhild Magne


Varamedlem
Varamedlem


Tove-Mette Brennhaug

De tillitsvalgte i klubbens styret velges av Årsmøtet.


Ønsker du kontakt med styret i NRRK, send en mail til:

styret@rhodesianridgeback.no


Betalingsinfo til Norsk Rhodesian Ridgeback klubb er :


Bank konto: 0530 26 75130

IBAN NO35 0530 2675 130

BIC-adresse DNBANOKKXXX

VIPPS: 76255


Org nr 984938195


Styret i Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb 2018-2019

Leder


Hege Nordeng


Styremedlem


Rita Aass


Styremedlem


Caroline Gustavson


Styremedlem


Marianne Dunseth Lund