Dermoid Sinus

Dermoid Sinus (DS)

 

Dermoid sinus (DS) er en rørformet innfolding av huden som oftest strekker seg nedover fra rygglinjen til hunden, men også kan forekomme andre steder på hunden slik som for eksempel på hodet ved ørene. Hvor dypt den går vil variere, den kan gå inn i muskler og noen ganger inn i ryggraden og helt inn i ryggmargen. DS er en velkjent problemstilling hos Rhodesian Ridgeback, men også hos andre raser kan dette forekomme. For eksempel har det blitt rapportert om DS i blant annet boxer, yorkshire terrier og engelsk bulldog. Det kan på samme individ være en eller flere DS. Dette er en nevralrørsdefekt som er forårsaket av ufullstendig separasjon av hud og nevralrøret under fosterutviklingen. Det vil derfor alltid være en medfødt defekt og ikke noe som dukker opp etter hvert. Derfor er det svært viktig at valper sjekkes så tidlig som mulig, senest ved 3 ukers alder, slik at man fortest mulig kan søke hjelp hos veterinær. Dersom en DS ikke blir oppdaget, eller man ikke gjør noe med den, vil det før eller siden samle seg skitt og hår i røret, det vil oppstå en betennelse i røret og de omkringliggende strukturer, noe som vil forårsake smerter, hevelser og i verste fall avlivning. Tidligere var det ikke uvanlig at valper med DS ble avlivet, men i dag er det fullt mulig å operere tilstanden med gode prognoser. På RRWC 2016 ble det holdt et foredrag om DS av Thomas Laube (DVM) og Martin Klopsch. Dr. Laube har mange års erfaring med å fjerne sinuser kirurgisk og hadde mange gode poeng i forhold til dette. Jeg anbefaler å ta en titt på videoen hvor han viser hvordan man sjekker for DS, hvordan man opererer og hvordan man sjekker at man har fått med seg hele Dermoid Sinus, noe som er veldig viktig for at operasjonen skal være vellykket! Å sjekke for Dermoid Sinus er en viktig oppgave og noe man trenger trening for å bli god på. Klubben har mange medlemmer som har lang erfaring med å sjekke valper for DS, og som kan bistå når et valpekull kommer til verden slik at samtlige valper blir grundig sjekket.

 

Retningslinjer for sjekk av Dermoid Sinus (01.01.2010)

 

• Alle Rhodesian Ridgeback valper skal sjekkes for DS, så tidlig som mulig etter fødsel.

 

• Avlskomiteen kan formidle kontakt med en som har erfaring med å sjekke DS, dersom oppdrettere ikke føler seg trygg på å sjekke valpene selv.

 

• Oppdretter og den som kommer for å sjekke blir enige seg i mellom om oppgjør i forbindelse med eventuelle resieutgifter.

 

• For oppdretters to første kull, utbetaler NRRK en godtgjørelse pålydende kroner 500 til den som sjekker kullet, etter søknad fra den som sjekker kullet. Søknaden må være AK i hende senest to uker etter at valpene er sjekket for DS.

 

• I særskilte tilfeller kan oppdrettere søke om godtgjørelse til den som sjekker for DS ut over de to første kullene.

 

Forutsetningen for å få være med i ordningen med godtgjørelse, er at oppdretter tar initiativ til å lære å sjekke DS sammen med den som kommer for å sjekke valpene. Når ferske oppdrettere søker valpeformidling for kull, skal AKs leder alltid etterspørre plan for hvem som skal sjekke kullet for DS, og opplyse om NRRKs tilbud om formidling av hjelp til å sjekke.