Æresmedlemmer i NRRK

Æresmedlemmer i Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb


NRRK har tildelt et æresmedlemskap til medlemmer som har gjort en særdeles god innsats for klubben, disse personene er som følger:


Stig "Nalle" Carlson -1990

Nalle var en aktiv støttespiller for rasen både i Norge og internasjonalt. Han bidro i stor grad til at den norske raseklubben (NRRK) ble dannet i 1998. Han var selv oppdretter av rasen under kennelnavnet Kinghunter's. Nalle skrev flere viktige bøker om rasen, bøker som igjen er brukt som rettesnor for rasekompendier. Han var også en anerkjent foredragsholder som i tillegg til å være en sann Ridgeback-entusiast, engasjerte seg aktivit for hund og hundens rolle i samfunnet. Stig "Nalle" Carlson døde i 2001, 56 år gammel.Stephanie Bringslid - 1999

Norges første Rhodesian Ridgeback kull ble født i 1982, hos Stephanie og Sigmund Bringlid - Kennel Maridadi Som engasjert oppdretter har Stephanie vært avgjørende for til rasens tidlige utvikling i Norge. I 1979 importerte Stephanie en tispe fra kennel Janak i England. Penda Sana of Janak ble den første norskeide N uch og Int uch fra Norge, og i januar 1982 fødte Penda norges første Ridgeback-kull. Samme år ble Nordostufial Liza of Janak tatt inn til Norge. Liza var parret i England og fødte norges andre Ridgeback-kull i mars 1982. I løpet av 2 mnd hadde kennel Maridadi tredoblet bestanden av Rhodesian Ridgeback i Norge. Tor Erik Pedersen - 1999

Tor Erik Pedersen har gjennom ulike tillitsverv gjort viktig arbeid og vært en engasjert pådriver i raseklubbens oppstart. Gamle medlemmer av klubben husker sikkert hvordan Tor Erik la til rette for ulike arrangement på Hagaløkka Skole, der han jobbet som vaktmester. Tor Erik hadde også en viktig rolle i det tidlige avlsarbeidet rundt rasen. Under kennelnavnet Mwindaji'Wa Simba ble tispen Kinghunter's Arina-Lioneye mor til flere kull. Tor Erik importerte også  hannhunden Gunthwaite Arrogance som ble en mye brukt avlshund både i Norge og Sverige.Susan Clayborough - 2008

Om henne sier årsmøtet 2008 følgende.

Susan Clayborough har i en årrekke langt ned betydelig arbeid til stor glede for medlemmene av klubben, for eierne av vår rase, og for mange, mange ridgebackinteresserte i inn-og utland. Hun har gitt saklig veiledning og støtte til nye generasjoner eiere gjennom klubbens avlsarbeide og støttet opp om det lokale ridgebackmiljøet med utallige treningsweekender. Susan Clayborough har videre som oppdretter selv bidratt til fornyelse og videreforedling av vår rase Rhodesian Ridgeback på en meget god måte. Susan Clayborough oppleves av alle som svært positiv og hun gir en vennlig oppmuntring til alle i miljøet som trenger det.Eva Bjøreng - 2009

Om Eva Bjøreng sier årsmøtet 2009 følgende.

Eva Bjøreng, som nå går ut av ledervervet etter syv år i styret og fem år som leder, ble tildelt æresmedlemskap for sin fremragende ledelse av klubben, og sin utrettelige innsats for klubben og for rasen. Medlemmene gratulerer, Eva!


Rita Aas - 2019

Vår alles kjære og driftige Rita Aass ble i år kåret til æresmedlem av

Nrsk Rhodesian Ridgeback klubb.

Det vanket, diplomer, blomster og gaver til jubilanten som ble overrasket da hun fikk denne utmerkelsen på årsmøtet.

Vi takker Rita for en flott innsats alle de årene hun har vært med, og håper hun vil bidra videre i mange år framover.