Mentalkomite

Mentalkomiteen


Tillitsvalgte i Mentalkomiteen (2020)
Anita Menkerud

Martina Halrynjo

Gunn Tove Espeland

Mona Hansen

Linda Wolden


Styrets kontakt er Marianne Dunseth LundMentalkomitéen (MK) er styrets fagkomité og arbeidsorgan i mentale tema og spørsmål .

MK er et rådgivende organ, men ansvaret for avel og mentalitet på avelsdyr ligger på oppdretterne. MKs arbeid skjer ut i fra oppdrag fra styret og MK selv skal også ta initiativ til saker og tema å jobbe med. MK skal ha en representant fra styret som skal holde styret løpende oppdatert på MKs arbeid. Leder for MK tar formelle avklaringer med styret.


Oppnevning:

Styret i NRRK oppnevner hvert år MK. MK består av 3 - 5 medlemmer, inklusive styrets representant. Lederen oppnevnes særskilt av klubbens styre.


Konstituering, funksjonsdyktighet m.m:

Lederen er ansvarlig for berammelse, innkalling og utarbeidelse av saksliste for møtene. På det konstituerende møtet tildeles medlemmene sine hovedoppgaver basert på hva som er MKs prioriteringer i det kommende året.

MK fører protokoll over behandlede saker. Utskrifter av protokollen sendes omgående til MKs medlemmer. Sekretæren i MK lager en årsrapport til styret ved periodens slutt. MK skal sette opp budsjett til styret - MK er selv ansvarlig for å holde seg innenfor det vedtatte budsjett for MK.


Arbeidsoppgaver:

MK skal jobbe med informasjon, rådgivning og opplæring av medlemmer og oppdretter, for å jobbe mot mentalt friske hunder


Ønsker du kontakt med mentalkomiteen i NRRK, send en mail til:

kahm@rhodesianridgeback.no.