Aktivitetskomite

Aktivitetskomite


Anita Menkerud

Stephanie Bringslid

Lisbeth H Endresen

Eve Andrea Flengsrud Lyon

Kjærstin Petty
Aron Petty
Sonja Olsen

Susan Clayborough
Arbeidsinstruks for aktivitetskomitéen

Aktivitetskomitéen (UK) er styrets arbeidsgruppe for organisering av utstillinger. Ansvaret for utstillinger har styret, de skal også stille med personer som kan hjelpe til på utstillinger arrangert av NRRK. UKs arbeid skjer ut fra klubbens vedtekter,

vedtatte retningslinjer og mål og vedtak truffet av klubbens årsmøte. UK skal planlegge/gjennomføre/evaluere utstillinger for klubben på best mulig måte som oppfyller klubbens vedtekter.


  • UK bør bestå av 5 personer, hvorav en fra styret.


  • UK har ansvar for å planlegge/gjennomføre/evaluere utstillinger i løpet av året.


  • UK skal komme med forslag til dommere klubben skal benytte på sine utstillinger og eventuelt forslag på dommere til NKK utstillinger.


  • UK lager hvert år en årsberetning til styret.


UK skal videre:


  • Skrive relaterte artikler til RR-bladet


  • Få lagt ut på web - pm. og informasjon om ulike utstillinger


UK konstituerer seg selv.