Aktivitetskomite

Aktivitetskomite


Leder: Anita Menkerud

                                           (Styrets representant)

Susan Clayborough

Hege Nordeng

Gjertrud Hansen

Monica Nygård

Julie Reme Torvik


Arbeidsinstruks for aktivitetskomitéen

Aktivitetskomitéen (AK) er styrets arbeidsgruppe for organisering av utstillinger. Ansvaret for utstillinger har styret, de skal også stille med personer som kan hjelpe til på utstillinger arrangert av NRRK. AKs arbeid skjer ut fra klubbens vedtekter,

vedtatte retningslinjer og mål og vedtak truffet av klubbens årsmøte. AK skal planlegge/gjennomføre/evaluere utstillinger for klubben på best mulig måte som oppfyller klubbens vedtekter.


  • AK bør bestå av 5 personer, hvorav en fra styret.


  • AK har ansvar for å planlegge/gjennomføre/evaluere utstillinger i løpet av året.


  • AK skal komme med forslag til dommere klubben skal benytte på sine utstillinger og eventuelt forslag på dommere til NKK utstillinger.


  • AK lager hvert år en årsberetning til styret.


AK skal videre:


  • Skrive relaterte artikler til RR-bladet


  • Få lagt ut på web - pm. og informasjon om ulike utstillinger


AK konstituerer seg selv.