Vinnerlister

For lydighet, agility og bruks og alt annet enn utstillinger, mottar NRRK dessverre ikke resultater fra arrangør. Alle som deltar i slike konkurranser er klubben spesielt stolt av og vi ønsker alltid resultater tilsendt fra eier!


Regler og poengforklaring

 

(gjeldende fra 01.01.2019)


Det gis poeng for offisielle stevner (se tabeller)


Det gis 2 poeng for deltagelse i både cuper og andre uoffisielle konkurranser (inkludert rekruttklasse) organisert av NKK-tilsluttede klubber.


Klubbmesteskap belønnes med halvparten av poengsummen til offisielle stevner - rundet oppover til hele poeng.


Vi ønsker at poengene skal reflektere vanskelighetsgrad og klassefordeling.

 

Man får kun startpoeng for å ha startet i en gren, hvis andre poeng ikke er oppnådd på samme starten.  Det gis 5 poeng ekstra for cert innen rallylydighet, LP, AG og bruks.


Bestått bronsemerkeprøve i lydighet, rallylydighet og agility gir 8 poeng, sølvmerket 10 poeng, gullmerket 12 poeng, disse poengene gis ikke i tillegg til de 5 tellende startene.

 

Hovedeier av de deltagend ehundene, må være medlem av Norsk Rhodesian Ridgeback klubb, kontroll av medlemskap skjer når listene ferdigstilles. Alle resultater må være oppnådd på prøver i Norge. Resultater må sendes inn til klubben senest 1.mnd etter konkurransedagen, unntatt for konkurranser i desember, da må de sendes direkte etter konkurransen og senest 31.12. Det er den enkeltes ansvar å sende inn kopi av bedømmelse skjema til klubben for registrering av poeng.

 

Kun de 5 beste startene teller i hver gren. Dersom to eller flere har samme sluttsum, vinner den med færrest starter. Dersom fortsatt lik, kåres to vinnere.


Allsidighetscup


Klubben ønsker i tillegg til dette å premiere årets mest allsidige hund. For å være med å konkurrere om klubbens mest allsidige hund fra år til år, må man ha startet i minst 3 grener det gjeldende året. Man konkurrerer med det beste resultatet fra hver gren. Vinner er den hunden som har oppnådd flest poeng.  Dersom flere hunder har samme poengsum, vil den med flest grener vinne.


 

Innsending av resultater

Resultatene sendes fortrinnsvis til: vinnerlister@asali.no, men kan også sendes via messenger på facebook til Annette Booth.  Fysisk fremvisning av kritikkskjema på stevner hvor jeg som fører listene er til stede godtas også.


Resultater innsendt på mobiltelefon kan dessverre ikke håndteres. 


Resultater sendes fortrinnsvis inn i form av kopi av kritikkskjema.  Der kritikkskjema ikke kan fremvises godtas lenke til offisiell resultatliste fra arrangør eller lenke til registrert resultat på dogweb.
Nyheter og endringer 2019


På oppfordring fra medlemmer har regelverket blitt justert litt for 2019.  Endringene er som følger:


Viltsøk:  HP er blitt fjernet som offisiell premiegrad, og det er blitt opprettet en offisiell Eliteklasse for hunder som er viltsporchampioner.  Plassering (1.-6. plass) i eliteklassen blir premiert med 30 poeng.


Allsidighet:  Fra og med 2019 vil allsidighetscupen vinnes av den med flest poeng.  Samtidig økes innslaget til minst 3 forskjellige grener.  Brutte løp vil ikke telle i allsidighetscupen, men vil fortsatt få startpoeng  i de enkelte grenene. 


Utstilling:  Det er ikke lenger egen poengberegning for utstillingsresultater som skal inngå i Allsidighetscupen. Hundens beste resultat fra Årets hund – utstilling, teller i Allsidighetscupen.  Se dette for poengberegning.


I vinnerlistene for 2019 vil tall i kursiv være oppnådd på uoffisielle konkurranser og NKK sine merker, mens tall i vanlig skrift vil være offisielle starter.


Det er satt inn noen presiseringer av hvordan resultater kan sendes inn.