Vinnerlister

For lydighet, agility og bruks og alt annet enn utstillinger, mottar NRRK dessverre ikke resultater fra arrangør. Alle som deltar i slike konkurranser er klubben spesielt stolt av og vi ønsker alltid resultater tilsendt fra eier!

 

Regler og poeng forklaring

(gjeldende fra 01.01.2018)

 

Det gis poeng for offisielle stevner (se tabeller)

 

Det gis 2 poeng for deltagelse i både cuper og andre uoffisielle konkurranser (inkludert rekruttklasse) organisert av NKK-tilsluttede klubber.

 

Klubbmesteskap belønnes med halvparten av poengsummen til offisielle stevner - rundet oppover til hele poeng.

 

Vi ønsker at poengene skal reflektere vanskelighetsgrad og klassefordeling.

Man får kun startpoeng for å ha startet i en gren, hvis andre poeng ikke er oppnådd på samme starten. HP-poeng gis i tillegg til 1.premie-poeng i blodspor og det gis 5 poeng ekstra for cert innen rallylydighet, LP, AG og bruks.

 

Bestått bronsemerkeprøve i lydighet, rallylydighet og agility gir 8 poeng, sølvmerket 10 poeng, gullmerket 12 poeng, disse poengene gis ikke i tillegg til de 5 tellende startene.

Alle listene gjelder kun for norsk-eid hund registrert i NRRK, kontroll av medlemskap skjer når listene ferdigstilles. Alle resultater må være oppnådd på prøver i Norge. Resultater må sendes inn til klubben senest 1.mnd etter konkurransedagen, unntatt for konkurranser i desember, da må de sendes direkte etter konkurransen og senest 31.12. Det er den enkeltes ansvar å sende inn kopi av bedømmelse skjema til klubben for registrering av poeng.

Kun de 5 beste startene teller i hver gren. Dersom to eller flere har samme sluttsum, vinner den med færrest starter. Dersom fortsatt lik, kåres to vinnere.

Resultatene sendes til: vinnerlister@asali.no eller pr post: Annette Booth Våjeveien 40 4810 Eydehavn

 

 

 

Allsidighetscup

 

Klubben ønsker i tillegg til dette å premiere årets mest allsidige hund. For å være med å konkurrere om klubbens mest allsidige hund fra år til år, må man ha startet i minst 2 grener det gjeldende året. Man konkurrerer med det beste resultatet fra hver gren. Hvis det er flere hunder, som har startet like mange grener, gjelder sum av beste resultat fra hver gren. Vinner er den hunden som har startet flest grener.

 

Nyheter og endringer 2018

 

På oppfordring fra medlemmer har regelverket blitt justert litt for 2018.

 

Endringene er som følger:

 

Poengene er justert opp litt for de høyere klassene for at det skal gi litt bedre uttelling for å klatre i klassene.

Ordningen rundt certpoeng er blitt forenklet slik at det nå gis 5 poeng som tillegg i alle sportene hvor det er relevant

Poengskalaen i AG er blitt forenklet og følger nå NKK sine premieringsgrader

Poengskalaen i bruks er også forenklet

Blodspor og ferskspor slås sammen til Viltspor i både vinnerliste og allsidighetsliste, men poenskalaene beholdes for hver av dem.

 

Nytt av året:

Smeller er tatt inn som ny sport under NKK-paraplyen og så snart regelverket er offisielt vil det bli utarbeidet en poengskala for smeller også.

 

Nytt pr 1. august 2018: Smeller er fra og med denne datoen offisiell sport innenfor NKK-systemet. Sporten har fått samme klasseinndeling og premiegrader som LP og rally, så vi vil bruke samme poengfordeling for smeller i vinnerlistene også.