Forside

30.09.2020


Vinnerlistene er oppdatert.11.09.2020

Styremøtereferatene er oppdatert her02.09.2020


EOAD-resultatene er oppdatert31,08.2020


Vinnerlistene er oppdatert31.08.2020


To justeringer av regelverket for vinnerlistene er lagt til med utgangspunkt i erfaringene så langt i år:

Nytt for 2020 er eliteklasse i viltspor.  Det var ved årsskifte ikke helt avklart hvordan bedømmingen av elite ville bli i praksis, og siden vi på den tiden ikke hadde eliteutøvere lot vi det ligge til en hadde fått mer erfaring med den nye klassen.  Eliteklassen har nå fått poengskala.

En annen nyhet fra årsskiftet var at "Det gis fra og med 2020 også 2 poeng for deltagelse i tilsvarende cuper og konkurranser i uoffisielle hundesporter (nosework, barnhunt, lure coursing  etc) organisert av NKK-tilsluttede klubber.  I praksis har vi sett at NKK-klubber i veldig liten grad har konkurranser i disse sportene, mens sportenes særorganisasjoner/klubber har til dels stor aktivitet.  Formålet med inkluderingen var å vise bredden, så vi godtar for disse sportene konkurranser arrangert av sportenes særorganisasjoner.  Fristen for innmeldig av resultater fra tidligere i år er derfor satt til ut september.20.08.2020


Vinnerlistene er oppdatert her, inkludert utstillingsresultater. 


En rekke tidligere årsmøtereferater, inkludert 2019 er lagt ut her
VÅR HOVEDSPONSOR FOR BISS-20 VAR ROYAL CANINE12.08.2020


Informasjon i PM om smittetiltak under utstillingene i helga


På grunn av koronapandemien er arrangementikke åpne for publikum.

Du kan kun delta om du er frisk, ikke har luftveissymtomer, ikke er i karantene eller i isolat ifm. COVID19. Er du usikker –bli hjemme slik at du ikke risikerer å smitte andre!

Husk god håndhygiene oghold minst 1 meters avstand til øvrige deltakere. Utstillingens leder eller assisterende utstillingsleder kan bortvise deltakere/utstillere dersom smittevernreglene ikke overholdes. Skulle du bli syk og få påvist COVID-19 etter at du har deltatt på ett av våre arrangementer på Hunderfossen, ber vi deg umiddelbart gi NRRK beskjed til arrangementsansvarlig Rita Aasspå tlf. 957 96 081eller på epost: styret@rhodesianridgeback.no slik at vi får varslet andre deltakere.

Oppmøtetid er tidspunkt du slipper inn på utstillingen. Bedømming starter ca 30 minutter senere.NB. HUSK ÅTA MED DITT STARTNUMMER, DA DETTE ER DIN INNGANGSBILLETT. Sekretariat vil finnes på stedet, men evt feil og mangler skal være ordnet i forkant av utstillingen.

VIKTIG INFO!For å unngå opphoping av folk ved inngang trenger vi navn på alle som ikke er registrert som eier på hunden, eks ektefelle eller handler (sendes til styret@rhodesianridgeback.no innen onsdag 12/8). Dette er fordi vi må ha kontaktinfo på alle som skal inn på området med hensyn til smittesporing, og det er ikke åpent for tilskuere. Vi håper alle får en hyggelig helg og ber om hjelp fra dere til at dette flyter enkelt og greit. Står ikke folk på listen kommer de ikke inn! Det er i utgangspunktet en person per startnummer. Alle skal uansett registrere seg ved inngangen.

Det er ikke tilgang til å kjøpe mat, drikke eller andre varer på eller rundt utstillingen. Katalog med oversikt over deltakende hunder vil bli publisert elektronisk på https://www.rhodesianridgeback.no/ en time før utstillingen starter.

Hunder som er ferdig bedømt oppfordres til å forlate området. Hunder som får tildelt Very Good skal ikke komme inn igjen for plassering.  Avl/oppdretterklasser utgår.  Det vil være tilgang til toalett på området, disse vil bli rengjort regelmessig. Telt kan settes opp på anvist plass, de kan ikke settes opp før du kan ankomme arrangementet (½ time før bedømming). Det skal være to meter mellom teltene.Telt som er satt opp før dette, vil bli fjernet av arrangøren, og eier vil bli nektet å delta på det aktuelle arrangement. 

Se oppdatert regelverk for gjennomføring av utstillinger innenfor gjeldende smitteverntiltak på NKKs sider:


https://www.nkk.no/klubber-og-forbund-informasjon/category1373.html

PROGRAM 14.08.2020


DOMMERSTATISTIKK 14.08.2020PROGRAM BISS (16.08.2020)


DOMMERSTATISTIKK BISS (16.08.2020)RINGKART BEGGE DAGERKatalogene for begge dager vil bli publisert på denne siden og på facebook en time før utstillingene starter gjeldende dag.


Fortløpende bedømmelse og kritikker finner dere her07.08.2020


Styremøtereferatene er oppdatert her06.08.2020


Oppdatert liste over hunder testet for EOAD er lagt ut. 

Lenke til oppdatert liste finner du ved å trykke på knappen "EOAD TEST RESULTS" i menyen til høyre på denne siden
05.07.2020Annerledesåret 2020

 

2020 har vært et veldig annerledes år, det har også vi «hundemennesker» fått erfare. Det å styre en hundeklubb har vært utfordrende på nye måter i år. Ingen av oss har (heldigvis!) opplevd en pandemi tidligere, og det er mange aspekter som påvirkes. Veien blir til mens vi går, og vi kan ikke gjøre bedre enn så godt vi kan. I mange saker får vi gode retningslinjer fra NKK, mens i andre saker må vi ta selvstendige beslutninger ut fra hva vi tror gagner våre medlemmer best.

 

Fra midten av mars ble det i Norge slutt på all organisert hundeaktivitet på grunn av pandemien. Etter hvert ble det gradvis åpnet for aktiviteter innenfor gjeldende smittevernregler, så fra begynnelsen av mai begynte det igjen å strømme inn resultater fra RR som hadde konkurrert i LP, agility, rally og bruks, med god geografisk spredning på stevnene. Bare i juni er det rapportert inn resultater fra syv fylker, og antallet resultater er omtrent likt for juni måned i foregående år.

 

Når det gjelder utstillinger, er situasjonen en helt annen. På terminlisten for 2020 står det 79 planlagte utstillinger (inkludert vår egen ekstrautstilling i august). 48 av disse er allerede bekreftet avlyst, mens 14 utstillinger har vi ikke klart å få bekreftet hva som skjer med. Landsdelene våre rammes svært ulikt av avlysningene. Noen fylker mister alle sine planlagte utstillinger, mens andre kan arrangere mange av sine.

 

NRRK er en landsdekkende klubb, og vi ønsker derfor å lage likest mulig vilkår for alle medlemmer i våre årskonkurranser, selv om flertallet av våre medlemmer bor på det sentrale østlandet. Siden distriktene rammes hardest av avlyste utstillinger, valgte styret å endre reglene for alllsidighetscupen 2020. Utstillingsresultater kunne ikke brukes i cupen i 2020, og samtidig ble antall grener man må delta i redusert fra tre til to for inneværende år.

 

Siden 62-80% av alle utstillinger i Norge i 2020 er, eller vil bli avlyst, fant styret det samtidig naturlig å avlyse konkurransen «Årets utstillingshund 2020». 

 

Vurderingene bak vedtaket:
- Skulle vi kåre årets utstillingshund selv om opp til fire av fem utstillinger avlyses?

- Skulle vi avlyse alt eller ingenting?

- Skulle vi legge størst vekt på at distriktene rammes hardest, eller skulle vi legge størst vekt på at flertallet av medlemmene våre bor sentralt på østlandet?
 

Utfra tilbakemeldinger vi har fått muntlig, på e-post og som kommentarer på facebook, ser vi at de fleste som har uttalt seg mener “alt eller ingenting” er det mest rettferdige. Et svært godt argument for dette er at våre medlemmer som er i en risikogruppe i forhold til Covid-19 ikke kan delta på arrangementer, selv om det finnes arrangementer i geografisk nærhet. Dette tar vi til oss, og velger derfor å avlyse alle årskonkurranser for inneværende år, og vil ikke kåre vinnere i noen av grenene. Vi ønsker at alle medlemmer konkurrerer på like vilkår og samtidig følger smittevernsreglene til FHI.

 

Selv om det ikke vil bli kåret vinnere, vil vi fortsette å føre resultatene vi får inn i listene (i allsidighetslisten vil det også inkluderes utstillingsresultater). Så håper vi listene kan være en motivasjon til å konkurrere videre, selv om det blir færre resultater enn normalt.

 

Vi er avhengige av engasjerte medlemmer og takker for alle tilbakemeldinger!

  

Til slutt - vi kan jo fortsette å glede oss over at vi faktisk har noen aktiviteter å holde på med, selv om mye er avlyst.

 

25.06.2020


Styremøtereferatene er  oppdatert her


24.06.2020


«Årets utstillingshund 2020» avlyses


Utstillingsåret 2020 har i stor grad vært preget av avlyste arrangementer på grunn av smitteverntiltak i forbindelse med utbrudd av Covid-19.  Andre hundesporter som lydighet, agility, rallylydighet og spor har allerede startet opp igjen, mens det dessverre ser ut til at også svært mange utstillinger planlagt fram i tid vil bli avlyst.

Avlysningene har rammet de ulike landsdelene veldig skjevt. Noen landsdeler har mistet alle utstillingene i år, mens andre landsdeler fortsatt har håp om at noen utstillinger blir gjennomført.  Siden vi er en landsdekkende klubb, ser styret i NRRK med bekymring på at distriktene blir så hardt rammet av avlysninger.  Landsdeler der det fra før var få utstillinger, kan i 2020 bli stående helt uten utstillinger.

Et annet aspekt er totalen av utstillinger i 2020.  Så langt er det kunngjort avlysning av 58,2 % av de planlagte utstillingene for RR i 2020. 8,9 % er gjennomført, og 12,7 % er planlagt gjennomført. Resten har arrangørene enda ikke tatt stilling til. I verste fall blir vi stående med kun 17 utstillinger i 2020: 2 i Rogaland, 12 i “Østlandsområdet” (Telemark, Viken, Innlandet) og 3 i Nordland.


Styret har derfor vedtatt at vi avlyser kåringen av «Årets utstillingshund», siden det blir såpass få tellende utstillinger, og disse blir svært skjevt fordelt rundt i landet.

De andre vinnerlistene vil kåres som normalt, men dette vil også påvirke allsidighetscupen for 2020: Utstillingsresultater vil ikke bli tellende i cupen, og i 2020 vil det derfor holde med to tellende grener for å delta i allsidighetscupen.


Styret beklager om dette skuffer noen av våre medlemmer, men av hensyn til felleskapet finner vi det mest rettferdig å gjøre det på denne måten.12.06.2020


Styremøtereferatene er oppdatert her


Klubbens retningslinjer er gjennomgått av styret, og oppdatert her

I år er dessverre RRWC (verdenskongressen) avlyst på grunn av Corona.  I stedet er det opprettet en serie webinarer.  To av dem ble avholdt i går (beklager sen melding), men de to siste vil bli avholdt 18. juni. Mer informasjon finner dere her.31.05.2020


Vinnerlista er oppdatert


28.04.2020

Styret i NRRK har i dag vedtatt å støtte NKK med 100,- pr medlem. Dette utgjør 38.300,- som blir overført til NKK.

25.04.2020


Styremøtereferatene er oppdatert


23.04.2020


NKKs Særkomite for utstilling (NSU) har sendt ut et høringsdokument angående praktisering av fullcertordningen.  NKKs Hovedstyre ber om tilbakemelding fra høringsinstansene så raskt som mulig. 


Forslaget finnes her

NRRKs styre ønsker innspill fra medlemmene sine innen 15.mai.  Innspill sendes til styret


15.04.2020


På grunn av en glipp i produksjonen av RR-blad nr 1 2020 har navn på førere og/eller hunder blitt feil (viltspor) eller falt ut (utstilling og rally) i flere av intervjuene med vinnerne av vinnerlistene for2019. Vi beklager dette.

Riktige navn på hunder og førere er:

Vinner viltspor:  Keth Janson og Hunting Prides Mayumba Maliki

Vinner agility: Edle Iren Johnsen og Dame Fortunas Bo Herrmann

Vinner bruks:  Gjertrud Hansen og Kangelani’s Qadira Tira by Akili

Vinner utstilling hannhund: Alexander Lund/Marit Hjartøy og Dirty Diamond’s Akili Kifani By Ino

Vinner utstilling tispe:  Marit Hjartøy og Glory to Kangelani Perla Afriky

Vinner rallylydighet: Linn Johannessen og Adoreas Ridged Gonzo

Vinner lydighet:  Anita Menkerud og Makaita’s Amahle Wadiwa of Shalita

Vinner smeller:  Anita Menkerud og Makaita’s Amahle Wadiwa of Shalita

Vinner allsidighet:  Anita Menkerud og Makaita’s Amahle Wadiwa of Shalita

 

I tillegg er det en feil i utstillingsresultater tisper, side 43, hvor nr 1 og 2 er byttet om.


21.03.202021.03.2020


Siste nytt fra styret i NRRK angående årsmøtet 2020 og corona


Styret har på styremøte 19/3-20 besluttet at vi ikke avholder Årsmøte eller BISS i 2020. Dette på bakgrunn av situasjonen vi er i nå. Det er jo usikkert når vi kan samles igjen.

NKK la ut tillatelse til dette 12/3-20, sitat:


«Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.»


Sittende styre har sagt seg villige til å sitte i sine verv frem til Årsmøtet 2021.  Vi beklager at dette berører noen som egentlig ville gi seg, og at noen må vente ett år med å tre inn i sitt verv.

 

Hilsen styret i NRRK12.03.2020 


Beskjed fra NKK: Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

 

Informasjon pr. 12. mars kl 15:20

 03.03.2020

FCI sine anbefalinger med hensyn til Koronaviruset


FCI har i forbindelse med koronavirus-utbruddet kommet med anbefalinger til dommere, deltakere og arrangører for FCI-arrangementer. NKK anbefaler alle klubber, forbund og regioner som avholder arrangementer i tiden fremover å følge disse.

 

Anbefalinger til tiltak på hunde-arrangementer for å begrense smittespredning:

  • Vask og desinfiser hendene ofte
  • Unngå kroppskontakt som håndhilsning og annen kontakt mellom deltakere og dommere
  • La utstillere selv vise sin hunds tenner og bitt for dommer

 

Ellers:  Følg Folkehelseinstituttets oppdaterte råd

Råd og informasjon til befolkningen om det nye viruset oppdateres jevnlig på Folkehelseinstituttets egen nettside her.

 

NKKs internasjonale og nordiske arrangementer går som normalt

NKK Kristiansand 14.-15. mars går som planlagt dersom det ikke skjer endringer i smittesituasjonen i Norge.

Rådene fra FCI vil bli videreformidlet til alle dommere, funksjonærer og annet autorisert personell som arbeider på utstillingen.03.03.2020


Vinnerlistene er oppdatert


29.01.2020

Nå var dere jammen heldige😉 - dere som ikke kunne den opprinnelige datoen 🙂 For nå utsetter vi datoen litt så ''alle'' får vært med 😉 Det kommer ny dato i løpet av kort tid.


29.12.2019


https://www.hundelykke.no/


Det blir helgekurs i HUNDENS SPRÅK med litt fordypning på ridgeback LØRDAG 25. OG SØNDAG 26. JANUAR.
Tonje Hennig - eier og driver av "Hundelykke": https://www.hundelykke.no er foredragsholder. Tonje har drevet med kurs, konsultasjoner og foredrag i 15 år, og har trent egne hunder i 30 år. Hun har fordypning i atferd og rasekunnskap, og har studert ulver i flere perioder, noe som gir henne ekstra god kunnskap om signaler, kommunikasjon og kroppsspråk. Tonje har også eid 2 ridgebacker og har god kunnskap om rasen vår.

Hva prøver hunden din å fortelle deg med bjeffing? Hva betyr det når hunden utagerer, men egentlig er redd? Hvorfor gjesper hunden din når du koser med den, og hvordan kommuniserer hunder med kroppsspråket sitt, både med andre hunder og med oss? Økt kunnskap gir økt forståelse og vi bør være nysgjerrig på atferd!

Det blir språkforedrag uten hund på lørdag og praktisk trening/språk/Control Unleashed teknikker søndag. Da trenger vi rundt 10 hunder å demonstrere med.

LØRDAG 10-16 (25 deltakere)
SØNDAG 10-15 (der 10 av de 25 har med hund).

Kurset blir på Romerike, men vi har ikke fått helt klarsignal på sted enda så det får de enkelte påmeldte beskjed om.

Kr. 500,- for NRRK medlemmer
Kr. 750,- for øvrige.

Påmelding til Irene Skaret Sørensen: irenessorensen@gmail.com eller på Messenger


29.12.2019
Neste styremøte:
05.11.2020


Frist neste blad:

01.11.2020


For updated test results click button above.

Last updated 02.09.2020

Mer informasjon om EOAD finner dere her

Kontakt klubben ved å sende mail til styret.


Contact the club by sending an e-mail to the board.


Har du innspill til klubbens hjemmeside, ta kontakt med webmaster


Lisbeth Endresen