Forside


31.05.2020


Vinnerlista er oppdatert


28.04.2020

Styret i NRRK har i dag vedtatt å støtte NKK med 100,- pr medlem. Dette utgjør 38.300,- som blir overført til NKK.

25.04.2020


Styremøtereferatene er oppdatert


23.04.2020


NKKs Særkomite for utstilling (NSU) har sendt ut et høringsdokument angående praktisering av fullcertordningen.  NKKs Hovedstyre ber om tilbakemelding fra høringsinstansene så raskt som mulig. 


Forslaget finnes her

NRRKs styre ønsker innspill fra medlemmene sine innen 15.mai.  Innspill sendes til styret


15.04.2020


På grunn av en glipp i produksjonen av RR-blad nr 1 2020 har navn på førere og/eller hunder blitt feil (viltspor) eller falt ut (utstilling og rally) i flere av intervjuene med vinnerne av vinnerlistene for2019. Vi beklager dette.

Riktige navn på hunder og førere er:

Vinner viltspor:  Keth Janson og Hunting Prides Mayumba Maliki

Vinner agility: Edle Iren Johnsen og Dame Fortunas Bo Herrmann

Vinner bruks:  Gjertrud Hansen og Kangelani’s Qadira Tira by Akili

Vinner utstilling hannhund: Alexander Lund/Marit Hjartøy og Dirty Diamond’s Akili Kifani By Ino

Vinner utstilling tispe:  Marit Hjartøy og Glory to Kangelani Perla Afriky

Vinner rallylydighet: Linn Johannessen og Adoreas Ridged Gonzo

Vinner lydighet:  Anita Menkerud og Makaita’s Amahle Wadiwa of Shalita

Vinner smeller:  Anita Menkerud og Makaita’s Amahle Wadiwa of Shalita

Vinner allsidighet:  Anita Menkerud og Makaita’s Amahle Wadiwa of Shalita

 

I tillegg er det en feil i utstillingsresultater tisper, side 43, hvor nr 1 og 2 er byttet om.


21.03.202021.03.2020


Siste nytt fra styret i NRRK angående årsmøtet 2020 og corona


Styret har på styremøte 19/3-20 besluttet at vi ikke avholder Årsmøte eller BISS i 2020. Dette på bakgrunn av situasjonen vi er i nå. Det er jo usikkert når vi kan samles igjen.

NKK la ut tillatelse til dette 12/3-20, sitat:


«Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.»


Sittende styre har sagt seg villige til å sitte i sine verv frem til Årsmøtet 2021.  Vi beklager at dette berører noen som egentlig ville gi seg, og at noen må vente ett år med å tre inn i sitt verv.

 

Hilsen styret i NRRK12.03.2020 


Beskjed fra NKK: Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

 

Informasjon pr. 12. mars kl 15:20

 03.03.2020

FCI sine anbefalinger med hensyn til Koronaviruset


FCI har i forbindelse med koronavirus-utbruddet kommet med anbefalinger til dommere, deltakere og arrangører for FCI-arrangementer. NKK anbefaler alle klubber, forbund og regioner som avholder arrangementer i tiden fremover å følge disse.

 

Anbefalinger til tiltak på hunde-arrangementer for å begrense smittespredning:

  • Vask og desinfiser hendene ofte
  • Unngå kroppskontakt som håndhilsning og annen kontakt mellom deltakere og dommere
  • La utstillere selv vise sin hunds tenner og bitt for dommer

 

Ellers:  Følg Folkehelseinstituttets oppdaterte råd

Råd og informasjon til befolkningen om det nye viruset oppdateres jevnlig på Folkehelseinstituttets egen nettside her.

 

NKKs internasjonale og nordiske arrangementer går som normalt

NKK Kristiansand 14.-15. mars går som planlagt dersom det ikke skjer endringer i smittesituasjonen i Norge.

Rådene fra FCI vil bli videreformidlet til alle dommere, funksjonærer og annet autorisert personell som arbeider på utstillingen.03.03.2020


Vinnerlistene er oppdatert


29.01.2020

Nå var dere jammen heldige😉 - dere som ikke kunne den opprinnelige datoen 🙂 For nå utsetter vi datoen litt så ''alle'' får vært med 😉 Det kommer ny dato i løpet av kort tid.


29.12.2019


https://www.hundelykke.no/


Det blir helgekurs i HUNDENS SPRÅK med litt fordypning på ridgeback LØRDAG 25. OG SØNDAG 26. JANUAR.
Tonje Hennig - eier og driver av "Hundelykke": https://www.hundelykke.no er foredragsholder. Tonje har drevet med kurs, konsultasjoner og foredrag i 15 år, og har trent egne hunder i 30 år. Hun har fordypning i atferd og rasekunnskap, og har studert ulver i flere perioder, noe som gir henne ekstra god kunnskap om signaler, kommunikasjon og kroppsspråk. Tonje har også eid 2 ridgebacker og har god kunnskap om rasen vår.

Hva prøver hunden din å fortelle deg med bjeffing? Hva betyr det når hunden utagerer, men egentlig er redd? Hvorfor gjesper hunden din når du koser med den, og hvordan kommuniserer hunder med kroppsspråket sitt, både med andre hunder og med oss? Økt kunnskap gir økt forståelse og vi bør være nysgjerrig på atferd!

Det blir språkforedrag uten hund på lørdag og praktisk trening/språk/Control Unleashed teknikker søndag. Da trenger vi rundt 10 hunder å demonstrere med.

LØRDAG 10-16 (25 deltakere)
SØNDAG 10-15 (der 10 av de 25 har med hund).

Kurset blir på Romerike, men vi har ikke fått helt klarsignal på sted enda så det får de enkelte påmeldte beskjed om.

Kr. 500,- for NRRK medlemmer
Kr. 750,- for øvrige.

Påmelding til Irene Skaret Sørensen: irenessorensen@gmail.com eller på Messenger


29.12.2019