Forside

25.11.2021

"Alle medlemmer skal nå ha fått innkalling til ekstraordinært årsmøte 7.desember på epost. 

Dersom du har behov for/ønsker å forhåndsstemme, eller mangler innkalling, ta kontakt med styret på epost styret@rhodesianridgeback.no"

25.11.2021


Digitalt ekstraordinært årsmøte 2021
Velkommen til årsmøtet i Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb. Møtet gjennomføres digitalt og
avstemningen starter 07 desember kl 20:00  og avsluttes 07 desember senest kl 21:30  Du kan delta på årsmøtet
på:

 

https://meet.google.com/bry-rmnz-ebm

 

Alle sakene som skal stemmes over ser du i vedlagt dokument, dette i tillegg til VK`s Innstilling Din deltakelse er viktig for oss, og
vi i styret håper du vil bruke stemmeretten din på årsmøtet. Dersom du ikke kan stemme digitalt
kan du kontakte styret.
Saker til behandling
1. Godkjennelse av innkallingen
2. Valg av referent
3. Godkjennelse av dagsorden
4. Valg av møteleder
5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
6. Valg av tillitsvalgte

 


Med vennlig hilsen,
Styret i Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb


01.11.2021


Siste innkallingen til ekstraordinært årsmøte utgår, der kommer ny info der møtet vil bli avholdt digital med fremmøte dersom NKK godkjenner dette. Link vil bli tilsendt alle som allerede har meldt seg på møtet, ny info kommer.


MVH Styret27.10.202122.10.2021


«Hei, det kommer ny innkalling til ekstraordinært årsmøte. Møtet må utsettes grunnet både tekniske utfordringer samt manglende informasjon. Vi kommer tilbake med ny info så fort som mulig. Beklager utsettelsene.»Hilsen Styret

25.08.2021


Viktig informasjon om frafall i klubbens styre

 

Med bakgrunn i at leder og 2 styremedlemmer har trukket seg med umiddelbar virkning, vil det i løpet av september/oktober bli avholdt ekstraordinært årsmøte med valg av personer til styret i klubben.

Nestleder Caroline Gustavson og styremedlem Rita Aass fortsetter i styret frem til ekstraordinært årsmøte, men velger å ikke bli med videre i nytt styre. Resterende styre- og varamedlemmer blir værende i styret.

Gjenværende styre jobber videre med saker som må løses i tiden frem til ekstraordinært årsmøte. 

Vi ber om forståelse for at saker som skal behandles, svar på forespørsler osv. kan ta lenger tid i denne perioden.

Marianne Dunseth Lund valgte på styremøtet 16. august 2021 å trekke seg fra alle verv i NRRK, med følgende begrunnelse;

“Etter 15 år med arbeid for rase og klubb velger jeg i dag å si fra meg mitt styreverv i klubben med umiddelbar virkning. Det har vært en interessant og lærerik tid, men jeg har nå kommet til et punkt hvor jeg tenker at nok er nok. Jeg har fått nok av å hanskes med personangrep, udokumenterte rykter og beskyldninger, og velger derfor å bruke tiden min framover på andre ting enn klubbarbeid for NRRK.”

Kjærstin Petty valgte på styremøtet 16. august 2021 å trekke seg fra sitt styrelederverv i NRRK, med følgende begrunnelse;

"Det var med glede, ambisjoner, og stor motivasjon for rase- og medlemsarbeid at jeg etter årsmøtet i mai i år tok over som leder for NRRK. Etter knappe tre måneder som leder velger jeg nå å trekke meg. Årsaken er at jeg finner det vanskelig å være objektiv i en konflikt mellom medlemmer der påstander fremlegges som fakta og der det ikke oppleves som at løsning er målet, men heller eskalert konflikt. Slike saker er ikke bra for verken rasen eller klubben og jeg er ikke rett person til å lede et slikt arbeid, da jeg verken har tid, lyst eller kapasitet til det. Derfor mener jeg det beste for klubben er at andre krefter tar over. 

Inger S. Fredlund har valgt å trekke seg fra sitt verv som varamedlem i NRRK, med følgende begrunnelse;

‘’Jeg hadde gledet meg til å være med i styret, men synes det er en utrolig lei og vanskelig situasjon vi har kommet opp i. Jeg velger derfor å trekke meg, da jeg kjenner på at det også blir vanskelig for meg å være objektiv oppi det hele. Siden jeg heller ikke har noen erfaring med dette fra før, føler jeg at jeg ikke har så mye å bidra med når ting ble som de ble, og at det da er best noen andre overtar.’’

 

For styret i NRRK                                                                                                            25.8.2021


Rita Aass

20.08.2021


 Vi har endret retningslinjene pga løsere Koronarestriksjoner. Der er ikke lenger publikumsbegrensning. Alle må likevel registrere seg, så sett in 0000 som katalognummer dersom den som registreres er publikum.


Link til registrering finner du her:
17.08.2021


Retningslinjer og Koronaregler Liten spesial /BISS 2021, Hunderfossen
Camping, Lillehammer
Les retningslinjene nøye!


Vi følger til enhver tid gjeldende lokale og nasjonale Koronaregler for arrangementer
utendørs regler pr (9.august 2021)


• Alle skal før oppmøte ha registret seg digitalt (lenke på nettsiden og tilsendt pr
PM):o https://forms.gle/b7Eiuu6qsqGgCbFk9


• Det er ikke tillatt å møte opp tidligere enn oppmøtetid. Konkurransen starter 30
minutter senere.
o Dersom du skal delta på utstillingstrening søndag, for nye/uerfarne førere,
er det oppmøte 09.40. Treningen har oppstart kl. 10.00


• Telt kan kun stilles opp inntil gjerdet langs sørsiden av plassen (se skilting), maks
2 meter fra gjerdet. For at det skal bli plass til alle må dere sette teltene så langt
opp mot elva som mulig når dere setter opp teltene. Teltene MÅ tas ned etter
utstillingen.


• Det er IKKE tillatt med parkering langs gresset/utstillingsplassen. Parkering er kun
tillatt langs veien inn til campingplassen på HØYRE SIDE, samt på
parkeringsplassen til Kraftverket. Det er tillatt å kjøre ned til plassen for å lesse
av utstyr, bur, telt, hunder etc, men bilene må flyttes etter avlessing.


• Det skal til enhver tid alltid holdes 1 meters avstand. De som ønsker det, kan
bruke munnbind


• Det er tillatt med en person pr katalognummer til stede på arrangementet


• Det er ikke kiosk på arrangementet


• Utstillingsleder er også ansvarlig for overholdelse av Koronaregler


• Er du syk, eller har symptomer som beskrevet i nasjonale Koronaregler, må du
holde deg hjemme.


• Utstillingsleder: Rita Aass tlf 957 96 08117.08.2021


Velkommen til NRRK’s BISS 2021 søndag 22/8


Dommer: ROKNIĆ, ZORAN


Ringsekretær: Kristin T. Gustafson


Skriver: Wendy S Halvorsen


Utstillingsleder: Rita Aass +47 95796081


Program:
Kl 10.00 ny i ringen
Kl 10.30 Oppmøte
Kl. 11.00 Valpeshow(9) Beste bevegelser, hode og ridge valp, Bir/Bim valp
Junior-, unghund-, åpen-, champion-, veteran klasse hann (17)
Junior-, unghund-, åpen-, champion-, veteran klasse tispe (31)
Beste hode, bevegelser og ridge hann
Beste hode, bevegelser og ridge tispe
Oppdrett
Avl
Bir/ Bim veteran

Bir(Biss)/ Bim ( rubiss)


Pause blir der det passer


På grunn av smittevern husk å registrere deg før utstillingen, gjelder for en person pr


startnummer https://forms.gle/b7Eiuu6qsqGgCbFk9


Se klubbens hjemmeside https://www.rhodesianridgeback.no/ for gjeldene regler.


Pass på å holde avstand og sørg for god håndhygiene.


Hunderfossen camping, Fossekrovegen 90, 2625 FÅBERG


Spørsmål angående utstillingen rettes til Rita Aass +47 95796081


Veterinærvakt: Mjøsvakta 820 90 19017.08.2021


Velkommen til NRRK’s lille spesial 2021 fredag 20/8


Dommer: Arnstein Hagen


Ringsekretær: Kristin T Gustafson


Skriver: Wendy S Halvorsen


Utstillingsleder: Rita Aass tlf 47 95796081


Program:
17.00 Oppmøte
17.30 Valpeshow (6) BIR/BIM valp
Hannhunder (18)
Tisper(31)


BIR/BIM


På grunn av smittevern husk å registrere deg før utstillingen, gjelder for en person pr


startnummer https://forms.gle/b7Eiuu6qsqGgCbFk9


Se klubbens hjemmeside https://www.rhodesianridgeback.no/ for gjeldene regler.


Pass på å holde avstand og sørg for god håndhygiene.


Hunderfossen camping, Fossekrovegen 90, 2625 FÅBERG


Spørsmål angående utstillingen rettes til Rita Aass +47 95796081


Veterinærvakt: Mjøsvakta 820 90 19003.08.202122.07.2021

11.05.2021                                             


RR-dagene i pinsen må dessverre avlyses Med bakgrunn i dagens Covid-19 situasjon, og gjeldende nasjonale anbefalinger, er vi dessverre nødt til å avlyse arrangementene som var planlagt på Hove leir i pinsen. Vi beklager sen avgjørelse, men vi har håpet i det lengste å finne en måte dette kunne gjennomføres på. På grunn av stort arbeidspress, har det tatt lang tid å få tilbakemelding fra Arendal kommune, men endelig svar derfra er at de ønsker at vi avlyser. Dette betyr at klubbens årsmøte vil avholdes digitalt. Mer info om dette kommer til alle medlemmer. BISS-21 flyttes til vår planlagte utstilling på Hunderfossen søndag 22/8. Det blir da utstilling på Hunderfossen fredag 20/8 og søndag 22/8, begge med storcert. Vi kommer tilbake til mer info om utstillingene etter hvert!!


18-03-2021


Trenger vi en raseklubb for rhodesian ridgeback i Norge?


Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb (NRRK) har blant annet som formål å forvalte rasen vår. Det står i
lovverket vårt at vi skal arbeide “(…) for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard,
bruksegenskaper og rasens sunnhet”. Som RASEklubb er det RASEN som skal stå i fokus. Og, når en rase
skal forvaltes, blir avl et svært viktig arbeidsområde for raseklubben.


Tidligere hadde raseklubbene en litt annen rolle i hundenorge. Skulle man selge valper, hadde man ikke
så mange kanaler for å nå ut til valpekjøpere. Man kunne avertere i lokalavisen, man kunne avertere i
“Hundesport”, eller man kunne bruke raseklubbens valpeformidling og avertere i medlemsbladet. Det
var svært sjelden oppdrettere avlet “utenom” raseklubben, for da var det mye vanskeligere å nå
valpekjøpere. Så kom internett og Finn.no… Da fikk oppdrettere helt andre muligheter til å selge valper,
ting ble mye lettere. Lenge har oppdrettere brukt både Finn og raseklubb, men i det siste har vi sett en
trend til at flere kun averterer på Finn, det er stadig færre kull som formidles gjennom klubben.


For å få valpeformidling gjennom NRRK må oppdretter være medlem av klubben, og kullet må fylle
minimumskravene NRRK har satt for å få valpeformidling. Krav til valpeformidling er vedtatt av styret i
NRRK, basert på ønsker fra flertallet av klubbens oppdrettere. Hvis vi ser på kullene som selges på Finn,
fyller dessverre flertallet av disse kullene ikke NRRKs minimumskrav til avlsdyr. Vet valpekjøperne det?
Noen av kullene på Finn ligger også på valpelisten, mens en liten andel av kullene som formidles på Finn
faktisk fyller kravene oppdretterne er blitt enige om, men oppdretter velger likevel å ikke bruke
klubbens valpeliste. Hvorfor er det slik? Den eneste grunnen vi i NRRK har fått oppgitt, er at raseklubben
fokuserer for mye på mentalitet, derfor ønsket ikke oppdretteren å assosieres med NRRK. Mulig det er
samme grunnen til at flere velger å ikke ha kullet på valpelisten, med det vet vi ikke, siden ingen forteller
oss noe… Og, det er kanskje noe av hovedproblemet her: mangel på kommunikasjon. Hvorfor er det så
få som sier sin mening - både når vi ber om den og på eget initiativ? Vi som er med i styre og stell har et
mål: det beste for rasen OG klubbens medlemmer. Vi baserer våre beslutninger på styrets mandat, RAS
og tilbakemeldinger vi får, og så får vi reaksjoner i etterkant fordi medlemmer (som ikke har sagt sin
mening da vi ba om den) mener vi har tatt feil beslutning. ALLE som er medlem i klubben inviteres til å
være med å påvirke, men SVÆRT få engasjerer seg når vi ber om hjelp til å ta beslutninger. Reaksjonene
kommer først i etterkant. Ikke fra de som er enige i beslutningen, men fra de om ikke er enige. Hvorfor
er det slik?


For en fersk valpekjøper er det ikke lett å se forskjell på kullene som ligger på Finn. Ferske hundeeiere
reagerer for eksempel ikke på at det ikke sies noe om foreldredyrenes leddstatus. En våken kjøper
skjønner at det gjerne betyr at avlsdyrene enten har HD eller AD, eller at de ikke er røntget. Men ikke
alle tenker så langt. En fersk valpekjøper vet ikke at de bør etterspørre JME/DM/EOAD-status på
foreldredyrene. Det er i alle fall stor sjanse for at de ikke klarer å fange opp at foreldredyrene har
foreldre som er bærere av en av delene, og at det derfor er viktig at dette sjekkes. En fersk valpekjøper
vet ikke at de bør etterspørre sjekk av DS, og vi ser stadig oftere at kull selges uten at de er sjekket. Og,
vi ser at det dukker opp DS i disse kullene. Det er her vi mener valpelisten er viktig: Dette er det eneste
stedet valpekjøperne kan finne kull som garantert fyller MINIMUMSKRAVENE rasens oppdrettere er

enige om. Men, dette er kanskje ikke viktig for rasens oppdrettere lengre? Skal vi bare droppe alle krav,
og overlate alt til valpekjøperne?


Vi tror du kan spørre samtlige som har et eller annet verv i NRRK, og få samme svar: Ingen av oss har
meldt oss selv til vervet fordi vi har lyst til å drive med politikk. Vi er blitt spurt, og har sagt ja fordi vi
brenner for rasen, og fordi vi forstår at vi er avhengige av en raseklubb for å ha noen som helst
påvirkning på rasens framtid. Vi bruker masse tid på dette, fordi vi bryr oss om rasen vår. Samtlige av oss
har opplevd å bli skjelt ut på telefon, ansikt til ansikt eller skriftlig, fordi vi har vært med på å ta
beslutninger ikke alle har vært enige i. Det gjør noe med oss hver eneste gang vi blir kalt idioter,
navlebeskuende, egoister og andre ting vi ikke skal gjengi her. Vi er bare mennesker, og blir lei oss av
slike karakteristikker, og mange av oss velger å kaste inn håndkleet. Men, i år opplevde vi faktisk å få en
TAKK for at vi stiller opp. Tenk, et av våre medlemmer sa TAKK for at vi hadde vært med på å ta
beslutninger vi mener er best for fellesskapet, selv om vi visste det ville komme reaksjoner. På grunn av
denne ene takken, er det flere av oss som har bestemt oss for å holde ut litt til, mens andre dessverre
velger å takke for seg.


Så tilbake til hovedpoenget: Hva skal vi med en raseklubb? Hvorfor er DU medlem i NRRK? Er det kun for
å få reduserte avgifter hos NKK i forbindelse med registrering av valper og ved påmelding til utstilling
eller prøver? Det får du jo uansett hvilken hundeklubb du er med i, så NRRK er kanskje helt unødvendig?
Hvert eneste år strever valgkomiteen med å fylle vervene i klubben. De som ikke har vært med i
valgkomiteen ANER ikke hvor mange timer komiteen legger ned for å sette sammen et styre de mener
kan drifte NRRK og forvalte vår kjære rase på best mulig måte. Ingen forslag til kandidater kommer inn,
og komiteen blir møtt med “nei” hvor enn de henvender seg. Hvorfor er det slik? Hvorfor vil ingen være
med å forvalte rasen vår? Det er jo mange som har meninger om hvordan det IKKE skal gjøres, er det
virkelig ingen som har lyst til å være med og påvirke så ting kan bli bedre?


Kanskje vi skal innse at tiden er inne for å gjøre som flere andre raseklubber har valgt i det siste: legge
inn årene, og si at det ikke lenger er bruk for en egen raseklubb for rasen vår? Da blir vår rase lagt inn
under en “samleklubb”, som skal fortsette vårt arbeid med å forvalte rasen og dens særegenheter.
Kanskje tiden nå er inne for å ta det steget?


For, slik det er nå vil ingen påta seg verv, ingen vil si sin mening om hva som skal gjøres, og stadig færre
vil følge det flertallet har blitt enige om er den beste måten å forvalte vår kjære rase på. Hvorfor skal vi
da bruke masse tid på dette, hvis ingen mener det er nødvendig?


Slik det er nå, har vår rase en egen stemme utad i spørsmål som angår oss, skal vi likegodt bare overlate
denne stemmen til en klubb som ikke har noe forhold til rasen vår?


Styret i NRRK
12/3-21


02.03.2021


Takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen vår om hva vi børe gjøre med årets vinnerlister. Over 80 % av de som har svart, mener vi må vurdere å avlyse i år også. Flertallet mener vi allerede nå bør avlyse alle vinnerlister, mens noen mener vi bør vente med avgjørelsen.

Basert på flertallet i svarene som kom inn i undersøkelsen, og fjorårets klare ønsker om “alt eller ingenting”, velger styret i NRRK å allerede nå avlyse alle vinnerlister for 2021.

Våre medlemmer er likevel hjertelig velkommen til å sende inn resultater fra hundesporter som normalt ville blitt ført i vinnerlistene. Disse vil fortløpende bli lagt ut på hjemmesiden, i lister som sorteres alfabetisk på hundenes navn. På denne måten kan vi vise hvem som har gjort hva, men poeng vil ikke bli summert, og det vil ikke bli kåret noen vinner. Det vil heller ikke bli noen allsidighetscup i 2021.

Distansemedaljene deles ut som planlagt, så husk å sende inn resultater når dere passerer et mål J

Vi håper dette er en løsning våre medlemmer blir fornøyd med, og vi krysser fingrene for at vi snart kan komme skikkelig i gang igjen, og få tilbake hverdagen vår med både vinnerlister og allsidighetscup!

Styret i NRRK 27/2-21

 
14.01.2021


"Til alle medlemmene i NRRK.


Valgkomiteen ønsker hjelp fra dere til å finne kandidater til å fylle de roller og verv som er på valg i år. Dere kjenner alle klubbens medlemmer personlig, og vi håper dere kommer med forslag til personer som kan og vil bidra.

Roller som skal fylles i år er bl.a. både styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og vararevisor. Til revisorvervene kreves det at man har kunnskap om/erfaring med regnskap. Valgkomiteen håper det finnes noen med denne kunnskapen blant klubbens medlemmer som kan tenke seg å bidra til klubbens arbeid.

Mange av dere driver med andre aktiviteter enn, eller i tillegg til, utstilling, og dette ønsker vi skal gjenspeiles blant de som er med i styret og komiteer. For å opprettholde en god bredde når det gjelder aktiviteter i klubben trenger vi personer med kunnskap om de ulike aktivitetene med i styret.

NRRK er en levende klubb med aktiviteter for alle, og trenger medlemmer som kommer med innspill og ideer som er med å forme klubben, og gjøre en innsats.
Så hvis du har lyst å være med å påvirke og forme klubben vår, eller du vet om en som har engasjement for hva klubben kan trenge for å utvikle seg positivt videre, ta kontakt med oss i valgkomiteen snarest mulig og helst innen 15.02.21

Den eller de du foreslår kan gjerne være informert om at du mener at de er passende kandidater for et verv i klubben før du foreslår dem for oss, men uansett kontakter vi dem før vi setter dem opp som aktuelle kandidater.


Hilsen Valgkomiteen"03.01.2021


Godt nyttår alle sammen!


Vi ønsker å minne dere på spørreundersøkelsen vi har ute nå, med svarfrist 15. Januar!

Vi ønsker gjerne å høre dine meninger og ønsker om hjemmesiden vår, RR bladet og innhold rundt våre utstillings arrangementer.


Dersom du ikke har noe spesielt ønske eller mening rundt disse spørsmålene kan du gjerne svare det og 😊


1: Nettside

Vi er i gang med å planlegge ny hjemmeside, og ønsker derfor flere bilder av Rhodesian ridgebacks i Norge som kan få plass på den nye siden!


Vi ønsker også tilbakemelding på ønsker for den nye siden. Er det noe du savner i dag eller ønsker annerledes når det gjelder hjemmesiden til NRRK?


2: Bladet

Vi ønsker at RR-bladet skal være interessant for alle våre medlemmer, og har derfor noen spørsmål. Foretrekker du å lese magasiner i papirform eller digitalt?

• Papirform

• Digitalt

Hvilke temaer ønsker du å lese om fremover?


3: Utstillinger

For Lillespesialen ønsker vi å høre om dere ønsker å fortsette samme helg, eller om det er interesse for å variere tid og sted?

• Samme helg

• Variere tid og sted

• Andre forslag?

Rundt storcertet holdt vi i år utstilling med mulighet for dobbel storcert og opplevde mange påmeldte til tross for covid-19. Er det videre interesse for å holde utstilling samme helg som NKK for dobbel storcert-mulighet? Eller fortsette i pinsen som tidligere?

• Samme som NKK for dobbel mulighet

• Fortsette med pinsen

• Andre forslag?

Har dere noen ønsker om innhold eller aktiviteter vi kan arrangere i sammenheng med våre utstillinger:

• Rally lydighet

• Bronsemerke

• Miljøbane

• Barn hunt

• RR løp

• Annet


Send oss en mail på styret@rhodesianridgeback.no med dine svar innen 15. januar 2021.30.12.2020


Godt nytt år til dere alle!

Her finner dere informasjon om NRRKs distansemdaljer. Kilometerne kan for eksempel registreres i dette dokumentet, som dere kan laste ned og bruke i løpet av året. Husk å sende inn resultatene når dere passerer første milepæl, som er 1000 kilometer. Har dere spørsmål, er det bare å sende oss en e-post til styret@rhodesianridgeback.no.


Distansemedaljer
Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb ønsker å belønne aktiv bruk av RR. Vi har derfor satt opp en premie i
form av medalje til alle RR (hvor hovedeier er medlem i NRRK) som tilbakelegger en viss distanse i løpet
av året. All aktivitet hunden er med på teller: Til fots, sykling, ski, sparkesykkel, etc. Det er ingen
betingelse at det er samme hundefører på den tellende aktiviteten


Last ned Run Keeper, Map My Walk, Strava, Fitbit, Garmin eller liknende app som kan logge aktiviteten,
eller noter selv når og hvor langt dere går. Last ned excel-dokument fra hjemmesiden for selv å
dokumentere distansene, og send dette til styret på styret@rhodesianridgeback.no senest innen
utgangen av måneden du oppnår en medalje. Du må sende inn resultater fortløpende i løpet av året.
Det vil si at du må sende inn resultatene når du passerer 100 mil, selv om du vet at du senere vil passere
200 mil.


Hver hund kan motta en distansemedalje pr. år. Hundens hovedeier må være medlem av NRRK.
Utmerkelsen deles ut i forbindelse med NRRKs årsmøte.


Kravene er som følger: GULL – 300 mil, SØLV –200 mil, BRONSE –100 mil.
Høres det mye ut? Start appen hver gang du går tur med hunden din, så skal du se at kilometerne
kommer raskere enn du tror


Distansemedaljene teller også inn i allsidighetscupen med følgende poengsum:
Bronse = 10 poeng
Sølv = 20 poeng
Gull = 30 poeng


Link til side
Det er med stor sorg vi i dag har fått vite att Annette H. Booth tapte kampen mot kreften 8.12.2020. Annette har vært en positiv, aktiv, kjent og kjær person i klubben i mange år, og en stor ressurs for klubben og styret. Hun har vært veldig pliktoppfyllende i alle sammenhenger og sa alltid ja til ting hun kunne hjelpe til med. Hun førte de siste årene klubbens vinnerlister og var varamedlem i styret. Vi i styret kommer til å savne Annette. Vi hedrer hennes minne, hvil i fred. Hilsen styret i NRRK Styret ber om forståelse for at vinnerlistene og andre saker i styret vil bli forsinket i tiden som kommer.


30.09.2020


Vinnerlistene er oppdatert.11.09.2020

Styremøtereferatene er oppdatert her02.09.2020


EOAD-resultatene er oppdatert31,08.2020


Vinnerlistene er oppdatert31.08.2020


To justeringer av regelverket for vinnerlistene er lagt til med utgangspunkt i erfaringene så langt i år:

Nytt for 2020 er eliteklasse i viltspor.  Det var ved årsskifte ikke helt avklart hvordan bedømmingen av elite ville bli i praksis, og siden vi på den tiden ikke hadde eliteutøvere lot vi det ligge til en hadde fått mer erfaring med den nye klassen.  Eliteklassen har nå fått poengskala.

En annen nyhet fra årsskiftet var at "Det gis fra og med 2020 også 2 poeng for deltagelse i tilsvarende cuper og konkurranser i uoffisielle hundesporter (nosework, barnhunt, lure coursing  etc) organisert av NKK-tilsluttede klubber.  I praksis har vi sett at NKK-klubber i veldig liten grad har konkurranser i disse sportene, mens sportenes særorganisasjoner/klubber har til dels stor aktivitet.  Formålet med inkluderingen var å vise bredden, så vi godtar for disse sportene konkurranser arrangert av sportenes særorganisasjoner.  Fristen for innmeldig av resultater fra tidligere i år er derfor satt til ut september.20.08.2020


Vinnerlistene er oppdatert her, inkludert utstillingsresultater. 


En rekke tidligere årsmøtereferater, inkludert 2019 er lagt ut her
VÅR HOVEDSPONSOR FOR BISS-20 VAR ROYAL CANINE12.08.2020


Informasjon i PM om smittetiltak under utstillingene i helga


På grunn av koronapandemien er arrangementikke åpne for publikum.

Du kan kun delta om du er frisk, ikke har luftveissymtomer, ikke er i karantene eller i isolat ifm. COVID19. Er du usikker –bli hjemme slik at du ikke risikerer å smitte andre!

Husk god håndhygiene oghold minst 1 meters avstand til øvrige deltakere. Utstillingens leder eller assisterende utstillingsleder kan bortvise deltakere/utstillere dersom smittevernreglene ikke overholdes. Skulle du bli syk og få påvist COVID-19 etter at du har deltatt på ett av våre arrangementer på Hunderfossen, ber vi deg umiddelbart gi NRRK beskjed til arrangementsansvarlig Rita Aasspå tlf. 957 96 081eller på epost: styret@rhodesianridgeback.no slik at vi får varslet andre deltakere.

Oppmøtetid er tidspunkt du slipper inn på utstillingen. Bedømming starter ca 30 minutter senere.NB. HUSK ÅTA MED DITT STARTNUMMER, DA DETTE ER DIN INNGANGSBILLETT. Sekretariat vil finnes på stedet, men evt feil og mangler skal være ordnet i forkant av utstillingen.

VIKTIG INFO!For å unngå opphoping av folk ved inngang trenger vi navn på alle som ikke er registrert som eier på hunden, eks ektefelle eller handler (sendes til styret@rhodesianridgeback.no innen onsdag 12/8). Dette er fordi vi må ha kontaktinfo på alle som skal inn på området med hensyn til smittesporing, og det er ikke åpent for tilskuere. Vi håper alle får en hyggelig helg og ber om hjelp fra dere til at dette flyter enkelt og greit. Står ikke folk på listen kommer de ikke inn! Det er i utgangspunktet en person per startnummer. Alle skal uansett registrere seg ved inngangen.

Det er ikke tilgang til å kjøpe mat, drikke eller andre varer på eller rundt utstillingen. Katalog med oversikt over deltakende hunder vil bli publisert elektronisk på https://www.rhodesianridgeback.no/ en time før utstillingen starter.

Hunder som er ferdig bedømt oppfordres til å forlate området. Hunder som får tildelt Very Good skal ikke komme inn igjen for plassering.  Avl/oppdretterklasser utgår.  Det vil være tilgang til toalett på området, disse vil bli rengjort regelmessig. Telt kan settes opp på anvist plass, de kan ikke settes opp før du kan ankomme arrangementet (½ time før bedømming). Det skal være to meter mellom teltene.Telt som er satt opp før dette, vil bli fjernet av arrangøren, og eier vil bli nektet å delta på det aktuelle arrangement. 

Se oppdatert regelverk for gjennomføring av utstillinger innenfor gjeldende smitteverntiltak på NKKs sider:


https://www.nkk.no/klubber-og-forbund-informasjon/category1373.html

PROGRAM 14.08.2020


DOMMERSTATISTIKK 14.08.2020PROGRAM BISS (16.08.2020)


DOMMERSTATISTIKK BISS (16.08.2020)RINGKART BEGGE DAGERKatalogene for begge dager vil bli publisert på denne siden og på facebook en time før utstillingene starter gjeldende dag.


Fortløpende bedømmelse og kritikker finner dere her07.08.2020


Styremøtereferatene er oppdatert her06.08.2020


Oppdatert liste over hunder testet for EOAD er lagt ut. 

Lenke til oppdatert liste finner du ved å trykke på knappen "EOAD TEST RESULTS" i menyen til høyre på denne siden
05.07.2020Annerledesåret 2020

 

2020 har vært et veldig annerledes år, det har også vi «hundemennesker» fått erfare. Det å styre en hundeklubb har vært utfordrende på nye måter i år. Ingen av oss har (heldigvis!) opplevd en pandemi tidligere, og det er mange aspekter som påvirkes. Veien blir til mens vi går, og vi kan ikke gjøre bedre enn så godt vi kan. I mange saker får vi gode retningslinjer fra NKK, mens i andre saker må vi ta selvstendige beslutninger ut fra hva vi tror gagner våre medlemmer best.

 

Fra midten av mars ble det i Norge slutt på all organisert hundeaktivitet på grunn av pandemien. Etter hvert ble det gradvis åpnet for aktiviteter innenfor gjeldende smittevernregler, så fra begynnelsen av mai begynte det igjen å strømme inn resultater fra RR som hadde konkurrert i LP, agility, rally og bruks, med god geografisk spredning på stevnene. Bare i juni er det rapportert inn resultater fra syv fylker, og antallet resultater er omtrent likt for juni måned i foregående år.

 

Når det gjelder utstillinger, er situasjonen en helt annen. På terminlisten for 2020 står det 79 planlagte utstillinger (inkludert vår egen ekstrautstilling i august). 48 av disse er allerede bekreftet avlyst, mens 14 utstillinger har vi ikke klart å få bekreftet hva som skjer med. Landsdelene våre rammes svært ulikt av avlysningene. Noen fylker mister alle sine planlagte utstillinger, mens andre kan arrangere mange av sine.

 

NRRK er en landsdekkende klubb, og vi ønsker derfor å lage likest mulig vilkår for alle medlemmer i våre årskonkurranser, selv om flertallet av våre medlemmer bor på det sentrale østlandet. Siden distriktene rammes hardest av avlyste utstillinger, valgte styret å endre reglene for alllsidighetscupen 2020. Utstillingsresultater kunne ikke brukes i cupen i 2020, og samtidig ble antall grener man må delta i redusert fra tre til to for inneværende år.

 

Siden 62-80% av alle utstillinger i Norge i 2020 er, eller vil bli avlyst, fant styret det samtidig naturlig å avlyse konkurransen «Årets utstillingshund 2020». 

 

Vurderingene bak vedtaket:
- Skulle vi kåre årets utstillingshund selv om opp til fire av fem utstillinger avlyses?

- Skulle vi avlyse alt eller ingenting?

- Skulle vi legge størst vekt på at distriktene rammes hardest, eller skulle vi legge størst vekt på at flertallet av medlemmene våre bor sentralt på østlandet?
 

Utfra tilbakemeldinger vi har fått muntlig, på e-post og som kommentarer på facebook, ser vi at de fleste som har uttalt seg mener “alt eller ingenting” er det mest rettferdige. Et svært godt argument for dette er at våre medlemmer som er i en risikogruppe i forhold til Covid-19 ikke kan delta på arrangementer, selv om det finnes arrangementer i geografisk nærhet. Dette tar vi til oss, og velger derfor å avlyse alle årskonkurranser for inneværende år, og vil ikke kåre vinnere i noen av grenene. Vi ønsker at alle medlemmer konkurrerer på like vilkår og samtidig følger smittevernsreglene til FHI.

 

Selv om det ikke vil bli kåret vinnere, vil vi fortsette å føre resultatene vi får inn i listene (i allsidighetslisten vil det også inkluderes utstillingsresultater). Så håper vi listene kan være en motivasjon til å konkurrere videre, selv om det blir færre resultater enn normalt.

 

Vi er avhengige av engasjerte medlemmer og takker for alle tilbakemeldinger!

  

Til slutt - vi kan jo fortsette å glede oss over at vi faktisk har noen aktiviteter å holde på med, selv om mye er avlyst.

 

25.06.2020


Styremøtereferatene er  oppdatert her


24.06.2020


«Årets utstillingshund 2020» avlyses


Utstillingsåret 2020 har i stor grad vært preget av avlyste arrangementer på grunn av smitteverntiltak i forbindelse med utbrudd av Covid-19.  Andre hundesporter som lydighet, agility, rallylydighet og spor har allerede startet opp igjen, mens det dessverre ser ut til at også svært mange utstillinger planlagt fram i tid vil bli avlyst.

Avlysningene har rammet de ulike landsdelene veldig skjevt. Noen landsdeler har mistet alle utstillingene i år, mens andre landsdeler fortsatt har håp om at noen utstillinger blir gjennomført.  Siden vi er en landsdekkende klubb, ser styret i NRRK med bekymring på at distriktene blir så hardt rammet av avlysninger.  Landsdeler der det fra før var få utstillinger, kan i 2020 bli stående helt uten utstillinger.

Et annet aspekt er totalen av utstillinger i 2020.  Så langt er det kunngjort avlysning av 58,2 % av de planlagte utstillingene for RR i 2020. 8,9 % er gjennomført, og 12,7 % er planlagt gjennomført. Resten har arrangørene enda ikke tatt stilling til. I verste fall blir vi stående med kun 17 utstillinger i 2020: 2 i Rogaland, 12 i “Østlandsområdet” (Telemark, Viken, Innlandet) og 3 i Nordland.


Styret har derfor vedtatt at vi avlyser kåringen av «Årets utstillingshund», siden det blir såpass få tellende utstillinger, og disse blir svært skjevt fordelt rundt i landet.

De andre vinnerlistene vil kåres som normalt, men dette vil også påvirke allsidighetscupen for 2020: Utstillingsresultater vil ikke bli tellende i cupen, og i 2020 vil det derfor holde med to tellende grener for å delta i allsidighetscupen.


Styret beklager om dette skuffer noen av våre medlemmer, men av hensyn til felleskapet finner vi det mest rettferdig å gjøre det på denne måten.12.06.2020


Styremøtereferatene er oppdatert her


Klubbens retningslinjer er gjennomgått av styret, og oppdatert her

I år er dessverre RRWC (verdenskongressen) avlyst på grunn av Corona.  I stedet er det opprettet en serie webinarer.  To av dem ble avholdt i går (beklager sen melding), men de to siste vil bli avholdt 18. juni. Mer informasjon finner dere her.31.05.2020


Vinnerlista er oppdatert


28.04.2020

Styret i NRRK har i dag vedtatt å støtte NKK med 100,- pr medlem. Dette utgjør 38.300,- som blir overført til NKK.

25.04.2020


Styremøtereferatene er oppdatert


23.04.2020


NKKs Særkomite for utstilling (NSU) har sendt ut et høringsdokument angående praktisering av fullcertordningen.  NKKs Hovedstyre ber om tilbakemelding fra høringsinstansene så raskt som mulig. 


Forslaget finnes her

NRRKs styre ønsker innspill fra medlemmene sine innen 15.mai.  Innspill sendes til styret


15.04.2020


På grunn av en glipp i produksjonen av RR-blad nr 1 2020 har navn på førere og/eller hunder blitt feil (viltspor) eller falt ut (utstilling og rally) i flere av intervjuene med vinnerne av vinnerlistene for2019. Vi beklager dette.

Riktige navn på hunder og førere er:

Vinner viltspor:  Keth Janson og Hunting Prides Mayumba Maliki

Vinner agility: Edle Iren Johnsen og Dame Fortunas Bo Herrmann

Vinner bruks:  Gjertrud Hansen og Kangelani’s Qadira Tira by Akili

Vinner utstilling hannhund: Alexander Lund/Marit Hjartøy og Dirty Diamond’s Akili Kifani By Ino

Vinner utstilling tispe:  Marit Hjartøy og Glory to Kangelani Perla Afriky

Vinner rallylydighet: Linn Johannessen og Adoreas Ridged Gonzo

Vinner lydighet:  Anita Menkerud og Makaita’s Amahle Wadiwa of Shalita

Vinner smeller:  Anita Menkerud og Makaita’s Amahle Wadiwa of Shalita

Vinner allsidighet:  Anita Menkerud og Makaita’s Amahle Wadiwa of Shalita

 

I tillegg er det en feil i utstillingsresultater tisper, side 43, hvor nr 1 og 2 er byttet om.


21.03.202021.03.2020


Siste nytt fra styret i NRRK angående årsmøtet 2020 og corona


Styret har på styremøte 19/3-20 besluttet at vi ikke avholder Årsmøte eller BISS i 2020. Dette på bakgrunn av situasjonen vi er i nå. Det er jo usikkert når vi kan samles igjen.

NKK la ut tillatelse til dette 12/3-20, sitat:


«Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.»


Sittende styre har sagt seg villige til å sitte i sine verv frem til Årsmøtet 2021.  Vi beklager at dette berører noen som egentlig ville gi seg, og at noen må vente ett år med å tre inn i sitt verv.

 

Hilsen styret i NRRK12.03.2020 


Beskjed fra NKK: Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

 

Informasjon pr. 12. mars kl 15:20

 03.03.2020

FCI sine anbefalinger med hensyn til Koronaviruset


FCI har i forbindelse med koronavirus-utbruddet kommet med anbefalinger til dommere, deltakere og arrangører for FCI-arrangementer. NKK anbefaler alle klubber, forbund og regioner som avholder arrangementer i tiden fremover å følge disse.

 

Anbefalinger til tiltak på hunde-arrangementer for å begrense smittespredning:

  • Vask og desinfiser hendene ofte
  • Unngå kroppskontakt som håndhilsning og annen kontakt mellom deltakere og dommere
  • La utstillere selv vise sin hunds tenner og bitt for dommer

 

Ellers:  Følg Folkehelseinstituttets oppdaterte råd

Råd og informasjon til befolkningen om det nye viruset oppdateres jevnlig på Folkehelseinstituttets egen nettside her.

 

NKKs internasjonale og nordiske arrangementer går som normalt

NKK Kristiansand 14.-15. mars går som planlagt dersom det ikke skjer endringer i smittesituasjonen i Norge.

Rådene fra FCI vil bli videreformidlet til alle dommere, funksjonærer og annet autorisert personell som arbeider på utstillingen.03.03.2020


Vinnerlistene er oppdatert


29.01.2020

Nå var dere jammen heldige😉 - dere som ikke kunne den opprinnelige datoen 🙂 For nå utsetter vi datoen litt så ''alle'' får vært med 😉 Det kommer ny dato i løpet av kort tid.


29.12.2019


https://www.hundelykke.no/


Det blir helgekurs i HUNDENS SPRÅK med litt fordypning på ridgeback LØRDAG 25. OG SØNDAG 26. JANUAR.
Tonje Hennig - eier og driver av "Hundelykke": https://www.hundelykke.no er foredragsholder. Tonje har drevet med kurs, konsultasjoner og foredrag i 15 år, og har trent egne hunder i 30 år. Hun har fordypning i atferd og rasekunnskap, og har studert ulver i flere perioder, noe som gir henne ekstra god kunnskap om signaler, kommunikasjon og kroppsspråk. Tonje har også eid 2 ridgebacker og har god kunnskap om rasen vår.

Hva prøver hunden din å fortelle deg med bjeffing? Hva betyr det når hunden utagerer, men egentlig er redd? Hvorfor gjesper hunden din når du koser med den, og hvordan kommuniserer hunder med kroppsspråket sitt, både med andre hunder og med oss? Økt kunnskap gir økt forståelse og vi bør være nysgjerrig på atferd!

Det blir språkforedrag uten hund på lørdag og praktisk trening/språk/Control Unleashed teknikker søndag. Da trenger vi rundt 10 hunder å demonstrere med.

LØRDAG 10-16 (25 deltakere)
SØNDAG 10-15 (der 10 av de 25 har med hund).

Kurset blir på Romerike, men vi har ikke fått helt klarsignal på sted enda så det får de enkelte påmeldte beskjed om.

Kr. 500,- for NRRK medlemmer
Kr. 750,- for øvrige.

Påmelding til Irene Skaret Sørensen: irenessorensen@gmail.com eller på Messenger


29.12.2019

Har du innspill til klubbens hjemmeside, ta kontakt med webmaster


Lisbeth Endresen

For updated test results click button above.

Last updated 28.04.2021

Mer informasjon om EOAD finner dere her

Kontakt klubben ved å sende mail til styret.


Contact the club by sending an e-mail to the board.