Krav til valpeformidling

Krav til valpeformidling


Vedtatt av styret den 28. oktober 1998 – sist gang revidert oktober 2020

Generell info:

Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb (NRRK) tilbyr rasens oppdrettere valpeformidling. Gjennom valpeformidling gis oppdretter muligheten til å annonsere planlagte paringer og valpekull i klubbens medlemsblad og på klubbens webside http://rhodesianridgeback.no/

Valpeformidlingen kan starte maksimalt 3 måneder før forventet løpetid, og varer i inntil 7 måneder. Dersom oppdretter ikke gir beskjed om annet, blir annonsen automatisk fjernet fra klubbens webside når kullet er fylt 9 uker. Ønsker oppdretter videre valpeformidling etter 9 ukers alder, skal kjønnsfordelingen på de gjenværende valpene oppgis i annonsen.

Oppdretter søker om valpeformidling ved å sende følgende opplysninger til klubbens komité for avl, helse og mentalitet (KAHM) (mer info her)

Valpeformidlingens avgift fastsettes av styret i NRRK.

Brudd på Lover for NKK, Lover for Norsk Rhodesian Ridgeback klubb, samt klubbens retningslinjer og krav, kan medføre at valpeformidling avvises. Dette gjøres etter uttalelse fra KAHM og begrunnet vedtak i styret.

Tilbud om valpeformidling gis kun når oppdretter oppfyller de krav som er nevnt under.

 

Krav til oppdretter:

 

 • Oppdretter skal gjøre seg kjent med NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett/Avelsstrategi, og følge de grunnleggende forutsetninger som er gitt i disse.

 

 

 • Oppdretter skal gjøre seg kjent med rasens standard og forsøke etter beste evne å etterleve denne

 

 • Oppdretter skal være medlem av Norsk Rhodesian Ridgeback klubb

 

 • Oppdretter skal ha levert kullopplysningsskjema for alle sine tidligere valpekull. Korrekt utfylt kullopplysningsskjema skal sendes inn til KAHM innen valpene er fylt 12 uker.

 

 

 • Det anbefales at valpene sjekkes for DS av erfarne oppdrettere/DS-kontrollører minimum en gang i løpet av tiden hos oppdretter. Kontroll bør som minimum utføres rett før levering (men før ID-chip settes), og dersom mulig bør det kontrolleres for DS ved ca 2-3 ukers alder og deretter igjen rett før levering.

 

 • Oppdretter skal gi beskjed til KAHM:

 

- dersom paring ikke har funnet sted 3 måneder etter påbegynt valpeformidling.

- når paring har funnet sted, og om det ble naturlig paring eller inseminasjon.

- når valping har skjedd, hvor mange som er født og kjønnsfordeling.

- om tispen er gått tom.

- når samtlige valper er solgt

 

Avlsdyr

 

Krav til tispen:

 

 • Tispen skal være HD-røntget etter fylte 12 måneder, med resultat ”Fri for HD” Dersom hunden er registrert i NKK, skal resultatet være registrert i Dogweb

 

 • Tispen skal være AD-røntget etter fylte 12 måneder, med resultat ”Fri for AD” Dersom hunden er registrert i NKK, skal resultatet være registrert i Dogweb

 

 • Tispen skal ikke ha Dermoid Sinus (DS) eller være operert for DS

 

 • Tispen kan fra før av ha maksimalt 38 registrerte valper

 

 • Tispen skal ha oppnådd minst følgende premiering på offisiell utstilling: 2 x very good, hvorav en etter fylte 2 år, fra to forskjellige dommere

 

Krav til hannhunden:

 

 • Hannhunden skal være HD-røntget etter fylte 12 måneder, med resultat ”Fri for HD” Dersom hunden er registrert i NKK, skal resultatet være registrert i Dogweb

 

 • Hannhunden skal være AD-røntget etter fylte 12 måneder med resultat ”Fri for AD” Dersom hunden er registrert i NKK, skal resultatet være registrert i Dogweb

 

 • Hannhunden skal ikke ha Dermoid Sinus (DS) eller være operert for DS

 

 • Hannhunden kan fra før ha maksimalt 38 registrerte valper i Norge, de siste 5 årene før paring finner sted

 

 • Hannhunden skal ha oppnådd minst følgende premiering på offisiell utstilling: 2 x very good, hvorav en etter fylte 2 år, fra to forskjellige dommere

  

 

Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb anbefaler at:

 

  • både tispen og hannhunden skal være fylt 30 måneder ved paring. Dette fordi allergi/atopi kan forekomme også hos Rhodesian Ridgeback. Symptomer på atopi vil som oftest vise seg når hunden er mellom 6 måneder og 3 år. I tillegg modnes rasen sent mentalt.
 • alle avlsdyr er mentaltestet
 • oppdrettere av rasen gjør sitt ytterste for å gi alle valper et godt og langt liv
 • oppdrettere av rasen tilbyr sine valpekjøpere medlemskap i NRRK, og videreformidler valpekjøpers interesse til klubben (se info om verving av valpekjøpere på klubbens hjemmeside)

 

 

Søknad om dispensasjon fra Krav til valpeformidling

 

Det er mulig å søke om dispensasjon fra «Krav til valpeformidlig» Begrunnet søknad om dispensasjon sendes KAHM i god tid før planlagt paring. Svar på søknad besluttes i NRRKs styre, etter uttalelse fra KAHM. Det må beregnes inntil 3 måneders behandlingstid.

 

Utenlandske hannhunder kan fritas for krav om AD-røntgen, da dette ikke er vanlig i alle land. Dette gjelder også hannhunder født før 31.12.1998. KAHM vil i slike tilfeller gjøre en vurdering av hver enkelt søknad.

 

 • Det er ikke mulig å søke om dispensasjon fra kravene til oppdretter.
 • Det er ikke mulig å søke om dispensasjon fra kravet: Hannhunden/tispen skal ikke ha Dermoid Sinus (DS) eller være operert for DS

 

 

Endringer

 

«Krav til valpeformidling» kan kun endres etter vedtak i styret.

 

 

22 mars 2019

KAHM og styret i NRRK