Etiske grunnregler

NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett


Medlemmer av NKK og oppdrettere som registrerer valper hos NKK er forpliktet til å følge NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett. NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett samt NKKs avlsstrategi finner du her.