Vinnerlister


Regler og poengforklaring (gjeldende fra 01.06.2023)


Deltagelse

Vinnerlistene gjelder resultater oppnådd av rhodesian ridgeback på prøver i Norge. Hovedeier av de deltagende hundene, må være medlem av Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb, kontroll av medlemskap skjer når listene ferdigstilles.


Poengberegning

  • Offisielle stevner – se tabeller nedenfor for poeng
  • Klubbmesterskap – det gis halvparten av poengene i forhold til offiselle stevner. Halve poeng rundes oppover.
  • Uoffisielle cuper og konkurranser arrangert av hundeklubber tilknyttet NKK gir 2 poeng per deltagelse.
  • Cuper og konkurranser i uoffisielle hundesporter (nosework, barnhunt, lure coursing etc) enten organisert av NKK-tilknyttede klubber eller sportenes særforbund gir ikke poeng i allsidighetscupen.


Vi ønsker at poengene skal reflektere vanskelighetsgrad og klassefordeling. Man får kun startpoeng for å ha startet i en gren, hvis andre poeng ikke er oppnådd på samme starten. Det gis 5 poeng ekstra for cert innen rallylydighet, LP, AG og bruks.

Kun de 6 beste startene teller i hver gren. Dersom to eller flere har samme sluttsum, vinner den med færrest starter. Dersom fortsatt lik, kåres to vinnere.


Frister

Resultater må sendes inn til klubben senest en måned etter konkurransedagen, unntatt for konkurranser i desember, da må de sendes direkte etter konkurransen og senest 31.12. Det er den enkeltes ansvar å sende inn kopi av bedømmelsesskjema til klubben for registrering av poeng. Kun de 6 beste startene teller i hver gren. Dersom to eller flere har samme sluttsum, vinner den med færrest starter. Dersom fortsatt lik, kåres to vinnere. Resultatene sendes fortrinnsvis til klubbens epost. Resultater innsendt på mobiltelefon kan dessverre ikke håndteres. Resultater sendes fortrinnsvis inn i form av kopi av kritikkskjema. Der kritikkskjema ikke kan fremvises godtas lenke til offisiell resultatliste fra arrangør eller lenke til registrert resultat på dogweb.

Bruker NKK lang tid på å registrere resultater i sporter som ikke gir ut kritikkskjema, kan resultatet meldes innenfor fristen, og føres så snart de ligger på dogweb.


Allsidighetscup Klubben ønsker i tillegg til dette å premiere årets mest allsidige hund. For å være med å konkurrere om klubbens mest allsidige hund fra år til år, må man ha startet i minst 3 grener det gjeldende året. Man konkurrerer med det beste resultatet fra hver gren. Vinner er den hunden som har oppnådd flest poeng. Dersom flere hunder har samme poengsum, vil den med flest grener vinne.


Rosetter Det deles ut rosett for de fem beste plasseringene i de offisielle hundesportene og rosett til beste plassering i de uoffisielle hundesportene


Nyheter og endringer 01.06.2023 • For alle de ulike grenene er det foretatt endringer/presiseringer på poengfordelingen. I tillegg er det foretatt endringer for poengfordelingen for RIK, Nosework og Barnhunt, slik at de blir mer lik de andre grenene.


Regler og poengforklaring (gjeldende fra 01.01.2021 - 31.05.2023)


Deltagelse

Vinnerlistene gjelder resultater oppnådd av rhodesian ridgeback på prøver i Norge. Hovedeier av de deltagende hundene, må være medlem av Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb, kontroll av medlemskap skjer når listene ferdigstilles.


Poengberegning

• Offisielle stevner – se tabeller nedenfor for poeng

• Klubbmesterskap – det gis halvparten av poengene i forhold til offiselle stevner. Halve poeng rundes oppover.

• Bestått bronsemerkeprøve i lydighet, rallylydighet og agility gir 8 poeng, sølvmerket 10 poeng, gullmerket 12 poeng, disse poengene gis ikke i tillegg til de 6 tellende startene.

• Uoffisielle cuper og konkurranser arrangert av hundeklubber tilknyttet NKK gir 2 poeng per deltagelse.

• Cuper og konkurranser i uoffisielle hundesporter (nosework, barnhunt, lure coursing etc) enten organisert av NKK-tilknyttede klubber eller sportenes særforbund gir 2 poeng (men ikke poeng i allsidighetscupen)


Vi ønsker at poengene skal reflektere vanskelighetsgrad og klassefordeling. Man får kun startpoeng for å ha startet i en gren, hvis andre poeng ikke er oppnådd på samme starten. Det gis 5 poeng ekstra for cert innen rallylydighet, LP, AG og bruks.

Kun de 6 beste startene teller i hver gren. Dersom to eller flere har samme sluttsum, vinner den med færrest starter. Dersom fortsatt lik, kåres to vinnere.


Frister

Resultater må sendes inn til klubben senest en måned etter konkurransedagen, unntatt for konkurranser i desember, da må de sendes direkte etter konkurransen og senest 31.12. Det er den enkeltes ansvar å sende inn kopi av bedømmelsesskjema til klubben for registrering av poeng. Kun de 6 beste startene teller i hver gren. Dersom to eller flere har samme sluttsum, vinner den med færrest starter. Dersom fortsatt lik, kåres to vinnere. Resultatene sendes fortrinnsvis til: vinnerlister@gmail.com, men kan også sendes via messenger på facebook til Gjertrud Hansen. Fysisk fremvisning av kritikkskjema på stevner hvor jeg som fører listene er til stede godtas også. Resultater innsendt på mobiltelefon kan dessverre ikke håndteres. Resultater sendes fortrinnsvis inn i form av kopi av kritikkskjema. Der kritikkskjema ikke kan fremvises godtas lenke til offisiell resultatliste fra arrangør eller lenke til registrert resultat på dogweb.

Bruker NKK lang tid på å registrere resultater i sporter som ikke gir ut kritikkskjema, kan resultatet meldes innenfor fristen, og føres så snart de ligger på dogweb.


Allsidighetscup Klubben ønsker i tillegg til dette å premiere årets mest allsidige hund. For å være med å konkurrere om klubbens mest allsidige hund fra år til år, må man ha startet i minst 3 grener det gjeldende året. Man konkurrerer med det beste resultatet fra hver gren. Vinner er den hunden som har oppnådd flest poeng. Dersom flere hunder har samme poengsum, vil den med flest grener vinne.


Rosetter Det deles ut rosett for de fem beste plasseringene i de offisielle hundesportene og rosett til beste plassering i de uoffisielle hundesportene


Nyheter og endringer 2021 • Det innføres en distansegren både i vinnerlista og allsidighetslista • Fra og med 2021 gjelder 6 deltagelser, på lik linje med utstilling