Vinnerlister


Annerledesåret 2020

Viser til oppdateringen på forsiden av hjemmesiden datert 05.07.2020

Selv om det ikke vil bli kåret vinnere, vil vi altså fortsette å føre resultatene vi får inn i listene (i allsidighetslisten vil det også inkluderes utstillingsresultater).  Så håper vi listene kan være en motivasjon til å konkurrere videre og hjelp til å motivere hverandre :)    Listene blir som vanlig oppdatert ca. den 1. i mnd.  (utstillingslistene fortløpende)

Så ikke glem å sende inn resultater.Regler og poengforklaring  (gjeldende fra 01.01.2020)


31.08.2020 er to justeringer lagt til:

Nytt for 2020 er eliteklasse i viltspor.  Det var ved årsskifte ikke helt avklart hvordan bedømmingen av elite ville bli i praksis, og siden vi på den tiden ikke hadde eliteutøvere lot vi det ligge til en hadde fått mer erfaring med den nye klassen.  Elite har nå fått poengskala  (og klubben sin første eliteutøver).

En annen nyhet fra årsskifte var at "Det gis fra og med 2020 også 2 poeng for deltagelse i tilsvarende cuper og konkurranser i uoffisielle hundesporter (nosework, barnhunt, lure coursing  etc) organisert av NKK-tilsluttede klubber.  I praksis har vi sett at NKK-klubber i veldig liten grad har konkurranser i disse sportene, mens sportenes særorganisasjoner/klubber har til dels stor aktivitet.  Formålet med inkluderingen var å vise bredden, så vi godtar for disse sportene konkurranser arrangert av sportenes særorganisasjoner.  Fristen for innmeldig av resultater fra tidligere i år er satt til ut september.

Vinnerlistene gjelder resultater oppnådd av Rhodesian Ridgebacker på prøver i Norge. Hovedeier av de deltagende hundene, må være medlem av Norsk Rhodesian Ridgeback klubb, kontroll av medlemskap skjer når listene ferdigstilles.


For lydighet, agility og bruks og alt annet enn utstillinger, mottar NRRK dessverre ikke resultater fra arrangør. Alle som deltar i slike konkurranser er klubben spesielt stolt av og vi ønsker alltid resultater tilsendt fra eier!

Det gis poeng for offisielle stevner (se tabeller)


Det gis 2 poeng for deltagelse i både cuper og andre uoffisielle konkurranser (inkludert rekruttklasse) organisert av NKK-tilsluttede klubber. 

Det gis fra og med 2020 også 2 poeng for deltagelse i tilsvarende cuper og konkurranser i uoffisielle hundesporter (nosework, barnhunt, lure coursing  etc) organisert av NKK-tilsluttede klubber eller sportens særorganisasjon.  Deltagelse i uoffisielle sporter inngår ikke i allsidighetslista.


Klubbmesteskap belønnes med halvparten av poengsummen til offisielle stevner - rundet oppover til hele poeng.


Vi ønsker at poengene skal reflektere vanskelighetsgrad og klassefordeling.

 

Man får kun startpoeng for å ha startet i en gren, hvis andre poeng ikke er oppnådd på samme starten.  Det gis 5 poeng ekstra for cert innen rallylydighet, LP, AG og bruks.


Bestått bronsemerkeprøve i lydighet, rallylydighet og agility gir 8 poeng, sølvmerket 10 poeng, gullmerket 12 poeng, disse poengene gis ikke i tillegg til de 5 tellende startene.

Resultater må sendes inn til klubben senest 1.mnd etter konkurransedagen, unntatt for konkurranser i desember, da må de sendes direkte etter konkurransen og senest 31.12. Det er den enkeltes ansvar å sende inn kopi av bedømmelse skjema til klubben for registrering av poeng.

 

Kun de 5 beste startene teller i hver gren. Dersom to eller flere har samme sluttsum, vinner den med færrest starter. Dersom fortsatt lik, kåres to vinnere.


Allsidighetscup

Klubben ønsker i tillegg til dette å premiere årets mest allsidige hund. For å være med å konkurrere om klubbens mest allsidige hund fra år til år, må man ha startet i minst 3 grener det gjeldende året. Man konkurrerer med det beste resultatet fra hver gren. Vinner er den hunden som har oppnådd flest poeng.  Dersom flere hunder har samme poengsum, vil den med flest grener vinne.


 

Innsending av resultater

Resultatene sendes fortrinnsvis til: vinnerlister@asali.no, men kan også sendes via messenger på facebook til Annette Booth.  Fysisk fremvisning av kritikkskjema på stevner hvor jeg som fører listene er til stede godtas også.


Resultater innsendt på mobiltelefon kan dessverre ikke håndteres. 


Resultater sendes fortrinnsvis inn i form av kopi av kritikkskjema.  Der kritikkskjema ikke kan fremvises godtas lenke til offisiell resultatliste fra arrangør eller lenke til registrert resultat på dogweb.Rosetter

Det deles fra 2020 ut rosett for de fem beste plasseringene i de offisielle hundesportene og rosett til beste plassering i de uoffisielle hundesporteneNyheter og endringer 2020 (merket med rød skrift i teksten ovenfor)

Allsidighet:  Regelen om at brutte løp ikke regnes med i allsidighetscupen er fjernet, fordi den var vanskelig å bruke.

Utstilling:  Ny poengutregning (se tabell nedenfor)

Andre hundesporter:  Det blir lister også for uoffisielle sporter, og sporter RR ikke kan delta i offisielt (feks lure coursing)

Rosetter:  Vi gir fra 2020 ut flere rosetter enn tidligere og presiserer hvor mange i regelverket