Styret


De tillitsvalgte i klubbens styret velges av Årsmøtet.


Ønsker du kontakt med styret i NRRK, send en mail til:

styret@rhodesianridgeback.no


Betalingsinfo til Norsk Rhodesian Ridgeback klubb er :


Bank konto: 0530 26 75130

IBAN NO35 0530 2675 130

BIC-adresse DNBANOKKXXX

VIPPS: 76255


Org nr 984938195


Styret i Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb 2021-2022


Leder

Lisbeth Endresen

 • Økonomi ansvarlig
 • Ansvarlig for kontakt med den som fører vinnerlister
 • Ansvarlig for kontakt med NKK
 • Medlemskontakt
 • Sinusansvarlig opp mot finn og blandinger


Nestleder

Silje Mykeltun

 • Sekretær


Styremedlem

Tove-Mette Brennhaug

 • Ansvarlig for omplasseringstilbud
 • Styrets repr. AK
 • kontakt for omplassering av RR


Styremedlem

Monica Nygård

 • Ansvarlig for kontakt med web-redaktør
 • Kontakt med redaktør og korrekturlesning av RR Bladet


Styremedlem

Ivan Peter Pettersen

 • Redaktør RR-bladet


Styremedlem

Kristina Wien Stubberud

 • Ansvarlig for oppdatering av klubbens Facebook og Instagram sider
 • Styrets repr. i KAHM1. Varamedlem

Bente Nygaard2.Varamedlem 

Jeanette Olsen (Har trukket seg fra 07.11.2022)