Styret


De tillitsvalgte i klubbens styret velges av Årsmøtet.


Ønsker du kontakt med styret i NRRK, send en mail til:

styret@rhodesianridgeback.no


Betalingsinfo til Norsk Rhodesian Ridgeback klubb er :


Bank konto: 0530 26 75130

IBAN NO35 0530 2675 130

BIC-adresse DNBANOKKXXX

VIPPS: 76255


Org nr 984938195

Styret i Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb 2024-2025

Leder: Lisbeth Endresen

Nestleder: Silje Mykeltun

Styremedlem: Tove-Mette Brennhaug

Styremedlem: Anita Menkerud

Styremedlem: Janicke Gunvaldsen

1.Varamedlem: Gro Beate Linvåg

2.Varamedlem: Sarah Sætveit