Søknad om valpeformidling

Søknad om valpeformidling i NRRK


For å kunne søke om valpeformidling må avlsdyrene innfri klubbens "Krav til valpeformidling" og 

evt. søknader om dispensasjon/unntak må være ferdigbehandlet og godkjent av styret i NRRK.


Oppdretter sender opplysningene beskrevet nedenfor på e-post til kahm@rhodesianridgeback.no


Oppdretter er selv ansvarlig for at de titler, helseresultater og mentaltester som føres opp på listen er korrekte. Disse opplysningene er basert på tillit mellom oppdretter og klubben. Valpekjøpere oppfordres til selv å innhente opplysninger rundt kombinasjoner som er av interesse.


Dersom oppdretter ønsker at KAHM skal formidle kontakt med noen som kan hjelpe til med å sjekke valpene for dermoid sinus, er det bare å sende en e-post til kahm@rhodesianridgeback.nor

 

Opplysninger


Oppdretter: (kennelnavn, oppdretters navn, adresse, telefonnummer, epost, nettside)

Hannhund: (reg. nr., navn) 

Født:

Titler: (NKK-godkjente titler)

HD:

AD:

JME:

EOAD:

DM:

Holter EKG:

Mentaltest: (send med lenke eller bilde)

Beste offiselle resultater: (utstilling, prøver, etc)


Tispe: (reg. nr. navn og ev. titler)

HD:

AD:

JME:

EOAD:

DM:

Holter EKG:

Mentaltest: (send med lenke eller bilde)

Beste offiselle resultater: (utstilling, prøver, etc)

Dato for forventet løpetid/termin:

Plan for sjekk av Dermoid Sinus:


Når søknaden er godkjent legges kullet ut på listen, innen 3 virkedager.


Ved spørsmål, ta kontakt med Komiteen for avl, helse og mentalitet i NRRK: kahm@rhodesianridgeback.no