Søknad om valpeformidling

Søknad om valpeformidling i Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb


For å kunne søke om valpeformidling må avlsdyrene innfri klubbens "Krav til valpeformidling" og 

evt. søknader om dispans/unntak må være ferdigbehandlet og godkjent av styret i NRRK


Oppdretter sender opplysningene beskrevet nedenfor på e-post til ansvarlig for valpelisten.


Oppdretter er selv ansvarlig for at de titler, helseresultater og mentaltester som føres opp på listen er korrekte. Disse opplysningene er basert på tillit mellom oppdretter og klubben. Valpekjøpere oppfordres til selv å innhente opplysninger rundt kombinasjoner som er av interesse.


Dersom oppdretter ønsker at KAHM skal formidle kontakt med noen som kan hjelpe til med å sjekke valpene for dermoid sinus, er det bare å sende en e-post til kahm@rhodesianridgeback.no

 

Opplysninger


Oppdretter: (kennelnavn, oppdretters navn, adresse, telefonnummer, epost, hjemmeside/facebook)

Hannhund: (reg. nr. navn og ev. titler)

HD/AD:

Mentaltest:

Tispe: (reg. nr. navn og ev. titler)

HD/AD:

Mentaltest:

Dato for forventet løpetid:

Plan for sjekk av Dermoid Sinus:


Når søknaden er godkjent legges kullet ut på listen.


Ved spørsmål, ta kontakt med Komiteen for avl, helse og mentalitet i NRRK: kahm@rhodesianridgeback.no