Søknad om valpeformidling

Søknad om valpeformidling i Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb


For å kunne søke om valpeformidling må avlsdyrene innfri klubbens "Krav til valpeformidling"

(evt. søknader om dispans må være ferdigbehandlet og godkjent av styret i NRRK)


Oppdretter sender opplysningene beskrevet nedenfor på e-post til ansvarlig for valpelisten.


Oppdretter er selv ansvarlig for at de titler, helseresultater og mentaltester som føres opp på listen er korrekte. Disse opplysningene er basert på tillit mellom oppdretter og klubben. Valpekjøpere oppfordres til selv å innhente opplysninger rundt kombinasjoner som er av interesse.


Dersom oppdretter ønsker at AK skal formidle kontakt med noen som kan hjelpe til med å sjekke valpene for dermoid sinus, er det bare å sende en e-post til avlskomite@rhodesianridgeback.no

 

Opplysninger


Oppdretter: (navn, adresse, epost, kennelnavn, hjemmeside/facebook, evt. telefonnr)

Hannhund: (reg. nr. navn og ev. titler)

HD/AD:

Mentaltest:

Tispe: (reg. nr. navn og ev. titler)

HD/AD:

Mentaltest:

Dato for forventet løpetid:

Plan for sjekk av Dermoid Sinus:


Legg gjerne ved bilder av avlsdyr/annonse!


Når søknaden er godkjent, betaler oppdretter inn 

kr 300 til kontonr 0530 26 75130.

Kullet legges ut på listen så snart innbetalingen er bekreftet.


Ved spørsmål, ta kontakt med avlskomiteen i NRRK: avlskomite@rhodesianridgeback.no