NKK

Har du en mening om dette send svar til Styret innen 23.mai.2017


Til NKKs medlemsklubber, forbund og NKKs regioner

 

På NKKs internasjonale utstillinger ble det fra 2016 (unntatt Tromsø utstillingen) innført elektronisk løsning for kritikker og resultatservice.

Løsningen medfører at kritikkene på den enkelte hund og for hver enkelt rase blir publisert og tilgjengelig umiddelbart etter bedømmelsen i ringen. Resultatene blir lagret og overført til Dogweb og slik at arrangøren slipper etterarbeid med registrering av resultater, samt at kritikkene blir lagret på hundene i Dogweb og vil kunne gjenfinnes der ved behov. Kopi av kritikkskjema til de ulike raseklubbene er således heller ikke nødvendig. Arrangør vil i tillegg spare kostnader ved at premielister og kritikkskjemaer ikke må bestilles og betales for.

 

NKKs administrasjon har fått henvendelser fra flere klubber som ønsker at den elektroniske løsningen skal kunne benyttes på deres utstillinger.

Dette er mulig, men da det krever tilpasninger i IT-løsningen så vil i så fall alle utstillinger måtte gjennomføres i den elektroniske løsningen. Det er ikke mulig å legge opp til en ordning hvor de ulike klubber og forbund kan velge om man enten vil kjøre en papirbasert utstilling (som i dag) eller benytte det elektroniske utstillingssystemet.

 

Hva kreves for å benytte det elektroniske utstillingssystemet?

Ved bruk av elektronisk system legges all informasjon knyttet til hunder, dommere, ringoppsett mv over fra Dogweb og til det elektroniske utstillingssystemet rett i forkant av utstillingen. Utstillingen gjennomføres så i det elektroniske systemet. Etter at utstillingen er ferdig overføres resultatene tilbake til Dogweb og arrangør kan ferdigmelde utstillingen som tidligere.  Kritikkskjemaene på den enkelte hund blir automatisk omgjort til en pfd-fil og blir liggende på hunden.

 

På utstillingsplassen trenger arrangør tilgang til internett (eks. ved å ha med egen trådløs router). I den enkelte utstillingsring må ringsekretær/skriver ha tilgang til nettbrett (ev. med løst tastatur) eller bærbar PC. Flere av dagens mobiltelefoner vil kunne benyttes, men bruk av disse kan være mer utfordrende i fht størrelse på tastatur/kritikkskrivingen. Private enheter kan benyttes, så arrangør er ikke avhengig av å kjøpe inn nettbrett e.l. til klubben. Arrangør gir tilgang til ringsekretær/skriver gjennom pålogging til arrangementet. På store utstillinger vil det være behov for at nettbrett/PC som benyttes har nok batterikapasitet til å holde hele dagen, eller at man kan ha tilgang til strøm ved ringen.

 

NKKs administrasjon ber klubber og forbund gi tilbakemelding om hvorvidt det er ønskelig at alle terminfestede utstillinger gjennomføres i det elektroniske systemet fremover, og at ordningen med manuell og papirbasert løsning for utstillinger avvikles fra et gitt tidspunkt.

Norsk Kennel Klubb - Hundeiernes organisasjon


Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb er en av Norsk Kennel Klubbs mange samarbeidsklubber, noe som betyr at du som medlem i NRRK også er medlem i NKK.

På NKKs sider finner du nyttig informasjon om hundehold, terminlister, arrangement og nyheter fra hundeverden. Der fins også "Min side" en nettside der du som medlem kan finne informasjon om dine medlemskap, dine hunder, melde på prøver/utstilling/konkurranser osv.