Oppdretter

Oppdretter av Rhodesian Ridgeback


Er du allerede oppdretter av Rhodesian Ridgeback eller planlegger å bruke din tispe eller hannhund i avl? På denne siden finner du grunnleggende informasjon som vedrører avel og oppdrett av den flotte rasen vår. Her finner du også kontaktinformasjon dersom du ønsker å søke om valpeformidling.

 

Som oppdretter er du ansvarlig for å forvalte rasen. Med det menes at du, gjennom seleksjon og kombinasjon av avlsdyr, er med på å ivareta og å legge grunnlaget for utvikling i rasen vår. Målet for hvert enkelt oppdrett må være å avle funksjonelt friske hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Rasens oppdrettere plikter å drive sitt oppdrett med de nødvendige kunnskaper om rasen, raselinjer, hundehold, avl og oppdrett. Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis utvide den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og sterk innavl bør unngås. NKKs oppdretterskole, del 1 anbefaler en innavlsgrad som ikke overstiger 6,25% Alle oppdrettere bør sette seg grundig inn i NKKs etiske grunnregler foravl og oppdrett (se link)


Råd og veiledning:

NRRK har en egen avlskomite (AK) som mer enn gjerne kommer med råd og veiledning om du som oppdretter har spørsmål ang valg av avlsdyr, rasens linjer, helse/sykdom osv. Klubben har også en egen mentalkomite (MK) som kan bidra med råd og veiledning i forhold til rasens mentalitet, mentaltbeskrivning osv. Kontaktinfo til de ulike komiteene finner du ved å gå inn på de ulike komiteenes sider.


Avlsverktøy:

Det fins en rekke "verktøy" du som oppdretter kan benytte deg av for å legge til rette for god avl.


  • RAS: NKK har pålagt alle raseklubber å utarbeide RAS (Rasespesifikke avlsstrategier) Dokumentet skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som å definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial. Målet er at RAS skal være et nyttig dokument som rasens oppdrettere vil bruke aktivit i avlsarbeid, for på denne måten å sikre sunn hundeavl også i framtiden.


  • Helse- og atferdsundersøkelse: Klubben gjennomførte i 2015 en helse- og atferdsundersøkelse i samarbeid med NMBU. Den ferdige rapporten er en kombinasjon av litt tekst og en del tabeller/diagrammer som beskriver forekomster av ulike sykdommer og atferds-egenskaper hos rasen. Rapporten er basert på 354 besvarelser, en relativt god svarprosent (30%) basert på antall registrerte Rhodesian Ridgeback de siste 10 år (2005-2014)
  • Kullopplysninger: Oppdrettere av Rhodesian Ridgeback i Norge har gjennom mange år sendt inn kullopplysninger til NRRK. Disse opplysningene brukes når klubben hvert år lager en "kullstatisikk" men er også ment å kunne brukes som et verktøy i avlsplanlegging. For info om tidligere kull, ta kontakt med AK.
  • Mentaltesting: NRRK anbefaler alle oppdrettere å mentalteste sine avlsdyr med en av de anerkjente tilgjengelige mentaltester. Gjennom en mentaltest får oppdretter en indikasjon på hundens reaksjoner i ulike situasjoner, som igjen gjenspeiler medfødte egenskaper. Mentaltesten er ment å fungere som et verktøy for oppdrettere slik at de med større sikkerhet kan velge avlsdyr som nedarver den mentalitet man ønsker hos avkom. Eksempler på ulike mentaltester: Mentalbeskrivelse (MH), funksjonsanalyse (FA), svenske mentaltest (MT) karaktertest (K-Test) og svenske beteende og personlighetstest hund (BPH). Har du spørsmål ang mentalitet og mentaltesting kan du ta kontakt med komiteen for avl, helse og mentalitet (KAHM).
  • Gentesting: Det fins en rekke ulike gentester som kan være nyttige i avlsplanleggingen. NRRK pålegger ingen oppdrettere å genteste sine hunder, men i tilfeller der oppdretter kjenner til sykdom på sine avlslinjer, og gentest for sykdom fins, kan det absolutt være en fordel å teste. Oppdretter skal på alle måter gjøre sitt ytterste for å unngå å avle syke valper!
  • Nyttige dokumenter/artikler fra NKK: Norsk Kennel Klubb har utarbeidet svært mange gode dokumenter/artikler som omhandler avl og oppdrett. I tillegg tilbyr NKK alle oppdrettere opplæring via Oppdretterskolen. Enten du har lang erfaring, eller er fersk som oppdretter vil du lære mye på dette kurset. Gå inn på NKKs webside, søk videre på " Tjenester > Helse > Avl og oppdrett" for å finne mer info om temaet.
  • Oppdretterens ansvar:


Det fins mange hensyn å ta i hundeavl, men det aller viktigste er å sikre god dyrevelferd! Å være oppdretter er et stort ansvar, og krever mye planlegging. I første omgang er det viktig å tillegge seg nok kunnskap og innhente informasjon om rasen og avl generelt, slik at man er best mulig rustet til de oppgaver som venter en. I tillegg må oppdretters sørge for at avlsdyrene er friske og sunne, og innfrir de krav som stilles for avlsdyr. Å ha et valpekull med Rhodesian Ridgeback er krevende. Rasen får ofte store kull (8-12 valper) noe som krever at man har nok av tid, plass og penger. Husk at et valpekull koster penger i mange uker før de er gamle nok til å selges. Som oppdretter er du ansvarlig for å legge til rett for valpene hele den tiden de er i valpekassen. Valpene skal ha et positivt oppvekstmiljø, med godt stell, omsorg og korrekt fôring. De må sosialiserer aktivt og forberedes på livet i sine nye familier. Oppdretteren har også ansvaret for å finne gode valpekjøpere til alle valpene, samt å tilby veiledning i valpens oppvekst og når det ellers er behov for råd og hjelp. Som oppdretter må du også være forberedt på å ivareta de valpene som ikke er solgt ved 8 ukers alder. En oppdretter må være beredt på å takle både motgang og medgang!

 

Valpeformidling:

Kullene som legges ut på valpelisten må innfri de avlskrav som er satt i klubbens "Krav til valpeformidling". Har du spørsmål om klubbens avlskrav eller om de kommende foreldredyr, er du hjertelig velkommen til å kontakte komiteen for avl, helse og mentalitet i NRRK. NRRK har innhentet kullopplysninger fra de aller fleste kull som er født i Norge, så det er bare å ta kontakt med klubben om du trenger opplysninger som kan være deg til nytte i avlssammenheng.

 

Priser:

Annonsering av valpekull: Kr. 0.- (Gratis) 

Oppføring kan skje inntil 3 mnd før forventet løpetid og formidlingen varer i inntil 7 mnd.

Bytte av hannhund: Kr. 100,-

 

Betaling:

Bank konto: 0530 26 75130

IBAN NO35 0530 2675 130

BIC-adresse DNBANOKKXXX

VIPPS: 76255

 

Det skal forhåndsbetales for annonser, kennelregister/oppdretterliste og valpeformidling.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med komiteen for avl, helse og mentalitet i NRRK: kahm@rhodesianridgeback.no