OM EOADTesting av Early Onset Adult Deafness (EOAD)


Hundene i denne listen er testet for EOAD via forskningsprosjektet til Project Dog i USA. Eiere av hundene som er testet har gitt sitt samtykke i at resultatet deles på NRRKs hjemmeside. Testen er fortsatt under utvikling, slik at svarene som foreligger for bærere eller affiserte ikke er 100% sikre, men svært sannsynlige.

 

Listen inneholder kun hunder som er testet.  I kombinasjoner der begge foreldre er testet "clear" vil alle avkom være fri for EOAD.

 

Har du testet din hund, og vil ha resultatet inn på listen, er det bare å sende en mail til komiteen for avl, helse og mentalitet (KAHM). Oppdager du feil i listen, eller har spørsmål, er det bare å ta kontakt!
 

Informasjon rundt kartlegging av døvhet hos norske ridgebacker

Norsk Rhodesian Ridgeback klubb har kjennskap til at det i løpet av de siste 8-9 årene er født døve valper i minst tre ulike kull Rhodesian Ridgeback. Dette innebærer at det finnes bærere av døvhet i den norske populasjonen. I 2015 startet derfor klubben en kartlegging som skulle kunne si noe om omfanget av EOAD og andel bærere i populasjonen, og unngå at det blir født flere døve valper. En enkel DNA-test basert på kinn-swaber ble tilbudt gratis til et stort antall hunder for å finne ut om de var bærere av genet som gir EOAD. Testene ble sendt til USA ( https://projectdog.org/). Etter den offisielle kartleggingen ble avsluttet har Rhodesian Ridgeback-eiere i hele verden fortsatt å teste sine hunder, og nye testresultater legges stadig til på listen over EOAD (se link på denne side).

 

EOAD nedarves på en måte som gjør at det er mulig å sikre seg mot å få døve valper (autosomal recessiv nedarving)

Kort forklart betyr dette:

Kombinasjon med foreldre status:  "clear" +  "clear" = valper 100% "clear"

Kombinasjon med foreldre status:  "clear" + "carrier" = valper 50%  "clear" 50% "carrier"

Kombinasjon med foreldre status: "carrier" + "carrier" = valper 25% "affected" (døve) 25% "clear" 50% "carrier"

 

Dette betyr at man fortsatt kan avle på bærere (carrier) men KUN i kombinasjon med frie (clear) hunder!

 

EOAD er en form for døvhet som er kjent kun hos Rhodesian Ridgeback. Nedsatt hørsel inntreffer etter åtte ukers alder, og  hunden blir gradvis døv. Noen «døve» Ridgebacker kan fortsatt høre enkelte lyder. Har du kjennskap til Ridgebacker som er døve, eller har nedsatt hørsel, er avlskomiteen i NRRK interessert i å høre fra deg. Dette kan hjelpe oss videre i kartleggingen av EOAD.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med komiteen for avl, helse og mentalitet i NRRK: kahm@rhodesianridgeback.no