Oppdretterliste

Hele året: kr 400

Fra og med 1/7 og ut året: kr 300

Fra og med 1/9 og ut året: kr 200

Fra og med 1/11 og ut året: kr 100


Oppdrettere som har betalt kr 400 for første år i registeret, får de neste årene for kroner 300 pr år.

Betalt til konto 0530.26.75130 innen 15.01 gjeldende år. Merk innbetalingen med “Kennelregister” og aktuelt kennelnavn.

Kun kenneler som bedriver sitt oppdrett i Norge kan stå i kennelregisteret. Innehaver av kennelen må være medlem av NRRK.


Dersom ikke din kennel allerede står i kennelregisteret, er det fint om du sender en e-post til ansvarlig for kennelregisteret med info som skal legges inn.Spørsmål angående kennelregisteret sendes til: Styret