Verving av valpekjøper

Har du husket å verve valpekjøperen din til klubben?


Rasens oppdrettere spiller en viktig rolle når det gjelder å verve nye medlemmer til raseklubben. Dessverre viser medlemstallene at færre oppdrettere tar seg tid til å melde inn nye RR-eiere, derfor  håper vi nå at alle trår til for å snu trenden!


Slik gjør du det!


Fra og med mandag 30. januar vil det blir mulig for oppdretter å melde inn sine valpekjøpere, dersom vedkommende ønsker det, i egen klubb. Dette gjøres i forbindelse med eierskiftet av valpene. Oppdretter kan også under registreringen velge å betale medlemskapet for valpekjøperen inneværende år, eller om det skal sendes faktura til det nye medlemmet.

Etter at oppdretter har vervet valpekjøperen, vil det gå en epost til vedkommende der han/hun aktivt godkjenner dette før medlemskapet blir registrert.

Dersom oppdretter har valgt å betale medlemskapet og valpekjøper ombestemmer seg, vil pengene oppdretter har betalt bli returnert til vedkommende.

Vi håper oppdateringen av våre systemer vil gjøre det enklere for både oppdrettere og valpekjøpere å komme med i fellesskapet som rase- og aktivitetsklubbene i NKK tilbyr.


Tusen takk for at dere vil hjelpe oss å verve flere medlemmer til klubben!


Ved spørsmål, ta kontakt med Styret@rhodesianridgeback.no