Årets hund - utstilling

Listen er under konstruksjon og lister før 2023 er ikke korekt. Vi beklager dette og jobber for å utbedre feilen. historiske data, kan du se på linken ved siden av.


Følgende regler gjelder fra 1.1.2019. Vedtatt av styret i NRRK.


Hovedeier av de deltagende hundene må være medlem av Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb.

Maksimalt 6 utstillinger pr. hund er med i beregningen (de 6 beste resultatene).


Poeng gis etter følgende beregning:På BISS plasseres 10 hunder i beste hannhund/tispeklasse, nummer 5-10 uoffisielt.

Hund nummer 5-10 får også poeng i konkurransen om å bli Årets Hund – Utstilling:


Tilleggs poeng for deltagende hunder gis kun til de som plasserer seg i BHK/BTK. Det gis maksimalt 20 tilleggs poeng, og de fordeles etter følgende system:Følgende premiegrader gir poeng, under forutsetning at hunden ikke plasserer seg i BHK/BTK:
Poengene er faste, og varierer ikke etter antall deltagende hunder. Det gis kun poeng for høyeste premiegrad.

Hvis to hunder blant de 10 beste ved årets slutt har samme poengsum, blir den med færrest utstillinger gjeldende år plassert først av disse. Har hundene deltatt på likt antall utstillinger gjeldende år, blir den med høyest individuell poengsum av de seks tellende utstillinger plassert først. Står de fortsatt likt etter dette, tar vi den nest høyeste poengsum osv. helt til vi kan skille de to.


BIR 20 poeng

BIM 18 poeng

2. BHK/BTK 16 poeng

3. BHK/BTK 14 poeng

4. BHK/BTK 12 poeng

5. BHK/BTK 10 poeng

6. BHK/BTK 8 poeng

7. BHK/BTK 6 poeng

8. BHK/BTK 4 poeng

9. BHK/BTK 2 poeng

10. BHK/BTK 1 poeng

Antall deltagende hunder          

Tilleggs poeng

1-5

0

6-10

2

11-15

4

16-20

6

21-25

8

26-30

10

31-35

12

36-40

14

41-45

16

46-50

18

50+

20

CK

5 poeng

Excellent

4 poeng

Very Good

3 poeng

Good

2 poeng

Sufficient

1 poeng