Mentaltester

Lurer du på hva en mentaltest er?


K-test (karaktertest): En mindre omfattende test som har til formål å se om hunden er i besittelse av de nødvendige atferdstrekk som trengs for å kunne fungere i det daglige med de påvirkninger hunden blir utsatt for.


MH (mentalbeskrivelse): En mer omfattende test som har til formål å beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett.


BPH (beteende- og personlighetsbeskrivelse hund): En mer omfattende test som har til formål å bidra til økt kunnskap om hundens mentalitet.


FA (funksjonsanalyse): En omfattende test som har til formål å bedømme en hunds mentale anlegg og hvordan den egner seg for praktisk bruksarbeide.  Den beskriver/måler også i hvor sterk grad hunden er i besittelse av visse egenskaper og atferdstrekk som har stor betydning i avl og innlæring.


MT (mentaltest): Den svenske versjonen av en funksjonsanalyse. Formålet er å bedømme en hunds mentale anlegg og hvordan den egner seg for praktisk bruksarbeide. Den beskriver/måler også i hvor sterk grad hunden er i besittelse av visse egenskaper og atferdstrekk som har stor betydning i avl og innlæring.


Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende mentaltesting, lurer på hvor du kan gjøre mentaltest på hunden din osv kan du kontakte komiteen for avl, helse og mentalitet i NRRK på mail kahm@rhodesianridgeback.no.