Mentaltester

Klubben anbefaler at alle hunder mentaltestes. Dersom du mentaltester din hund kan du også søke klubben om en godtgjøring. Bruk dette skjemaet ved søknad. Det må søkes om midler i samme kalenderår testene er utført.


I klubbens valpeformidling finner du blandt annet oversikt over om foreldredyrene er mentaltetet eller ikke.  NRRK gjør oppmerksom på at det er opp til valpekjøper selv å innhente informasjon om hundens testresultat. Der det står at hunden har et mentaltest-resultat sier dette kun noe om at hunden har gått opp til en mentaltest, og er INGEN godkjenning av mentaliteten til avelshunden(e). Det sier heller ikke noe om at hunden har bestått mentaltesten, eller om den av ulike årsaker har brutt testen. Valpekjøper bør selv kontakte oppdretter for mer informasjon om hundens mentaltestresultat, eller se protokoll på NKK’s DogWeb eller tilsvarende sider for nordiske kennelklubber som også registrerer slike resultat. BPH og MH er lenket til resultater.


Lurer du på hva en mentaltest er?


K-test (karaktertest): En mindre omfattende test som har til formål å se om hunden er i besittelse av de nødvendige atferdstrekk som trengs for å kunne fungere i det daglige med de påvirkninger hunden blir utsatt for.


MH (mentalbeskrivelse): En mer omfattende test som har til formål å beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett.


BPH (beteende- og personlighetsbeskrivelse hund): En mer omfattende test som har til formål å bidra til økt kunnskap om hundens mentalitet.


FA (funksjonsanalyse): En omfattende test som har til formål å bedømme en hunds mentale anlegg og hvordan den egner seg for praktisk bruksarbeide.  Den beskriver/måler også i hvor sterk grad hunden er i besittelse av visse egenskaper og atferdstrekk som har stor betydning i avl og innlæring.


MT (mentaltest): Den svenske versjonen av en funksjonsanalyse. Formålet er å bedømme en hunds mentale anlegg og hvordan den egner seg for praktisk bruksarbeide. Den beskriver/måler også i hvor sterk grad hunden er i besittelse av visse egenskaper og atferdstrekk som har stor betydning i avl og innlæring.


Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende mentaltesting, lurer på hvor du kan gjøre mentaltest på hunden din osv kan du kontakte komiteen for avl, helse og mentalitet i NRRK på mail kahm@rhodesianridgeback.no.